17. Akademické mistrovství ČR v ledním hokeji 2020

Základní část 1. září – 8. září 2020

Play-off 9. září – 11. září 2020

 

Základní část – kvalifikace – oblastní přebory

Základní část se bude hrát jednokolově ve 4 oblastních skupinách PRAHA (skupina „A“), ČECHY (skupina „B“), MORAVA JIH (skupina „C“) a MORAVA SEVER (skupina „D“). Utkání v oblastních skupinách se budou hrát průběžně podle domluvy startujících družstev ve Slaném, v Brně případně v Ostravě. Vítězové oblastních skupin se stanou vítězi oblastních přeborů za předpokladu, že budou startovat nejméně 3 družstva z příslušné oblasti.

Hrací doba v základní skupině bude 2 x 20 minut.

Nejlepší 2 družstva z oblastních skupin “A“ a „B“ a ze skupiny „C“ a „D“ postoupí do Play-off kde se utkají jednokolově (hracím doba bude 2 x 20 minut) o pořadí ve skupinách ČECHY („A“) a MORAVA („B“), přičemž se budou vzájemné zápasy ve skupinách započítávat. První 4 družstva ze skupiny ČECHY (A1, A2, A3, A4) a ze skupiny MORAVA (B1, B2, B3, B4) se mezi sebou křížem utkají v Play-off pro semifinále a finále.

MUŽI – předběžně vyzvané týmy k účasti

Skupina „A“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.).

 • ČVUT Praha
 • FTVS Praha – potvrzená účast
 • PřF UK – potvrzená účast
 • VŠE Praha – potvrzená účast
 • ČZU Praha
 • VŠCHT Praha
 • PALESTRA

Skupina „B“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D., Mgr. Petr Valach)

 • ZČU Plzeň – potvrzená účast
 • U Pardubice – potvrzená účast
 • U Hradec Králové
 • TU Liberec
 • JČU České Budějovice
 • VŠTE České Budějovice
 • UJEP Ústí n. Labem – potvrzená účast

Skupina „C“ – ZS Brno (organizací pověřen: Mgr. Jakub Havel, Ph.D.)

 • MUNI Brno – potvrzená účast
 • MENDELU – potvrzená účast
 • VUT Brno – potvrzená účast
 • UNOB Brno – potvrzená účast
 • UTB Zlín
 • UO Vyškov
 • VŠP Jihlava – potvrzená účast

Skupina „D“ – ZS Ostrava (organizací pověřen: Mgr. Michal Šebera)

 • VŠB TU Ostrava
 • U Ostrava – potvrzená účast
 • FTK Olomouc – potvrzená účast
 • SU Opava
 • OPF Karviná

ŽENY

Skupina „PRAHA“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Mgr. Petr Novák,  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.)

Skupina „ČECHY“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Mgr. Petr Novák,  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.)

Skupina „MORAVA“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Mgr. Petr Novák,  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.)

 

Propozice pro základní část Čechy a Morava duben (1. 9. – 8. 9. 2020)

 1. Soutěž bude řízena komisí ledního hokeje při ČAUS.
 2. V průběhu AM bude prováděn výběr hráčů pro ZSU – 2021.
 3. Soutěž se bude hrát podle pravidel ČSLH a zápasy budou řízeny kvalifikovanými rozhodčími. Rozhodčí nesmí být studentem škol, které proti sobě nastoupí.
 4. Hráči musí mít ochranné štítky na helmě podle pravidel ČSLH. Jinak hráč obdrží menší trest.
 5. Hrací doba v základních skupinách bude 2 x 20 minut (čistého nebo hrubého času).
 6. Hrací doba pro určení pořadí (1–4) Čechy a Morava bude 2 x 20 min. (čistého nebo hrubého času).
 7. Hrací doba v Play-off (čtvrtfinále a semifinále) bude 3 x 15 minut čistého času.
 8. Hrací doba v Play-off (finále) bude 3 x 20 minut čistého času.
 9. V základní skupině a pro Play-off je stanovený počet 3 rozhodčí a pro finále 4 rozhodčí.
 10. Vedoucí mužstva nebude hráčem v poli a odpovídá za to, že hráči jsou studenty školy (prezenčního, kombinovaného, distančního anebo doktorandského studia). Při nedodržení tohoto pravidla bude škola pro příslušný soutěžní rok vyřazena ze soutěže. Kontrolu budou provádět členové komise ledního hokeje ČAUS. Vedoucí družstva předloží 1 hodinu před utkáním soupisku družstva a studijní průkazy hráčů, nebo průkazy potvrzující statut studenta.
 11. Každé družstvo bude mít stanovený počet hráčů:
  • 20 hráčů v poli (minimálně 10)
  • 2 brankáře (minimálně 1)
  • celkem 22 hráčů (minimálně 11)

Družstvo může obsahovat maximálně 3 hráče z jiné VŠ za předpokladu, že mají platný ISIC, anebo mají 1 rok po promoci v roce 2019.

 1. V základní skupině obdrží vítězné družstvo 2 body a v případě nerozhodného výsledku 1 bod. V základních skupinách se nebude utkání prodlužovat o 5 minut a ani nebudou samostatné nájezdy V Play-off v případě nerozhodného výsledku v normální hrací době bude hra prodloužena o 5 minut při hře 3 na 3 hráče. Jestliže nezvítězí žádné družstvo potom bude vítěz určen nájezdem 3 hráčů z každého družstva a poté nájezdem 1 hráče z obou družstev do rozhodnutí.
 2. Když dojde v základní skupině k rovnosti bodů mezi mužstvy pro určení pořadí ve skupině, tak nejdříve rozhodne vzájemný zápas, potom rozdíl skóre, dále počet vstřelených branek a na konec počet obdržených branek.
 3. Hrubost hráčů:
  • Při udělení většího trestu 5 minut a dokonce utkání, bude mít hráč stop na 1 zápas.
  • Při udělení osobního trestu do konce utkání – OK, bude mít hráč stop do konce turnaje.
  • Při udělení trestu ve hře – TH, bude mít hráč stop do konce turnaje.
  • Po napomenutí hráče, když nebude mít předepsané chránící plexi a nebude respektovat toto nařízení, obdrží při dalším napomenutí menší trest 2 minuty.
 4. Mužstvo může podat protest organizátorovi turnaje do 30 minut po skončení zápasu s poplatkem 500,-Kč, který v případě uznání protestu se vrátí. O protestu budou rozhodovat členové komise ledního hokeje ČAUS po konzultaci s hlavním rozhodčím.

Ekonomické zabezpečení soutěže

 1. Náklady spojené se zápasy v základní části bude hradit pořadatel z dotace ČAUS. Utkání v Play-off a finále bude hradit pořadatel z dotace ČAUS.
 2. Všichni účastníci budou mít hrazeno ubytování ve Slaném na ZS a příspěvek na dopravu.

Kompletní propozice včetně herního formátu ke stažení: