Projekt FISU Healthy Campus startuje!

Velmi očekávaný projekt FISU Healthy Campus právě začíná! 

 

Po měsících vyčerpávající přípravy a odborných vstupů z celého světa je zde velmi očekávaný projekt FISU Zdravý kampus – a jeho cílem je pozitivně ovlivnit životní styl a blahobyt milionů vysokoškolských studentů z celého světa.

Věci, které byste o projektu měli vědět:

  • FISU otvírá platformu Healthy Campus pro všechny univerzity na světě, aby jim umožnila rozvíjet a zlepšovat zdravý a příjemný život v kampusu.
  • Univerzity se mohou registrovat na: www.fisuhealthycampus.sport a získat tak přístup k celosvětové síti osvědčených postupů, cvičení, úspěšných projektů a znalostí.
  • Na této platformě univerzity najdou “Standard Document” s obecnými informacemi, kritérii a zásadami pro získání certifikace během prvního roku.
  • Od dalšího roku bude značka “FISU Healthy Campus Label” udělována na 5 úrovních: certifikovaná, bronzová, stříbrná, zlatá a platinová.
  • V rámci platformy budou k dispozici stovky projektů, které mohou univerzity vyvíjet podle potřeby a tím tak zajistit “Healthy Campus”

Více informací najdete ZDE. –>

Watch! Podívejte se, o čem HEALTHY CAMPUS vlastně je:


The much anticipated FISU Healthy Campus project kicks off today! 

After months of exhaustive preparation and expert inputs from around the world, the highly awaited FISU Healthy Campus project is here – and it aims to positively impact the lifestyles and wellbeing of millions of university students around the world.

Points to note:

  • FISU opens a bespoke Healthy Campus platform to all universities in the world, to enable them to developing better health & well-being on campus.
  • Universities can register on www.fisuhealthycampus.sport and get access to a global network of best practices, successful projects and knowledge.
  • On this platform, universities will find the ‘Standard Document’ with general information, criteria and toolkits for obtaining certification in the first year.
  • From the second year onwards, the FISU Healthy Campus Label will be awarded at five levels: Certified, Bronze, Silver, Gold and Platinum.
  • The platform will propose 100 projects that universities could develop to ensure a Healthy Campus

Find out more information here. –>

Watch! What the FISU Healthy Campus project is about.

Another articles about FISU Healthy Campus:

FISU SG-CEO says universities to benefit from unprecedented Healthy Campus network

FISU President says challenging times underscore the need for projects like FISU Healthy Campus