Proběhl seminář párové jógy (Acro Yoga)

Seminář na téma párová jóga (Acro Yoga)

 

V pátek 12. dubna 2019 se pod záštitou ČAUS ve Sportovním centru UK uskutečnil specializovaný seminář s Kateřinou a Liborem Hilerovými. Tématem semináře byla párová jóga (ACRO YOGA). Zásobník pozic, metodika cvičení, ukázky jednotlivých asán a nácvik dopomoci v jednotlivých pozicích. Pro velký zájem bylo nutné účastníky rozdělit do dvou skupin.

Semináře se zúčastnilo 62 studentů a zaměstnanců z různých fakult UK (PřF, PedF, MFF, 1.LF, PF, FF).

Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D., KTV PřF, UK Praha