Proběhl seminář na téma Spirální stabilizace páteře

Seminář spirální stabilizace páteře

 

Spirální stabilizace páteře je účinný pohybový program, ve kterém se jedná o propojení stabilizačních svalů v celém těle najednou v průběhu optimálně koordinovaného pohybu.

Obsahem semináře je teorie a praxe – seznámení s metodou, funkce svalových řetězců, využití cvičení při prevenci vzniku pracovního a sportovního přetížení, při léčbě a prevenci bolestí zad. Využití cvičení při zvyšování kondice sportovce, ukázky cvičení.

Seminář Spirální stabilizace se uskutečnil dne 26. dubna 2019 ve Vzdělávacím a rehabilitačním centru Praha, přednášejícím byl MUDr. Richard Smíšek, autor metody SPS.

Celkem se semináře zúčastnilo 29 asistentů  a lektorů tělesné výchovy ze sedmi fakult UK (PřF, MFF, PedF, 1.LF, 2.a 3.LF, PF, FaF HK,) a z šesti dalších vysokých škol (ČVUT, VŠCHT,  VŠE, ČZU, UPCE Pardubice a UJEP Ústí n.L.).

Seminář byl účastníky hodnocen velmi kladně, seznámení s metodou proběhlo v rovině teoretické i praktické, byly nastíněny možnosti uplatnění výuky této metody v hodinách tělesné výchovy na vysokých školách v souvislosti s narůstajícím počtem studentů s problémy pohybového aparátu.

Mirka Šafandová, KTV PřF UK

Datum: 26. dubna 2019
Čas: 14.00 – 17.00 hodin
Místo: Vzdělávací a rehabilitační centrum Praha, Na Úbočí 10, Praha 8
Přednášející: MUDr. Richard Smíšek – autor metody
Pořadatel: UK Praha, PřF, KTV (PaedDr. Miroslava Šafandová)