Pozvánka na výkonný výbor ČAUS 18-18

POZVÁNKA
na 18. zasedání Výkonného výboru České asociace univerzitního sportu, které se bude konat v pondělí 15. října 2018 od 14.00 hod. v kanceláři č. 427 západní tribuny Spartakiádního stadionu
Program:
1. Schválení zápisu č. 17/18, kontrola usnesení, aktuální informace
2. Organizační, personální a obsahová příprava zasedání Rady ČAUS
3.SPVŠ 2018
4.AMS 2018
5.ZSU a LSU 2019
6.Finance – nemistr. soutěže, činnost VSK/VŠTJ, dotace 2019
7.Zařazení sportovců do VSC MŠMT ČR od 1.10.2018
8.Různé
Zvou Vás:
PaedDr. Ivana Ertlová
předsedkyně ČAUS
Mgr. Ladislav Vladyka
generální sekretář ČAUS