O titul Akademického mistra v paddleboardingu 2021 se letos utkají studenti na Brněnské přehradě

ČAUS Vás zve na

Akademické mistrovství České republiky 2021 v paddleboardingu

27. sprna 2021, Brno

 

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Pořadatel: KTVVZ, Pedagogická fakulta Brno ve spolupráci s KIBOKO BOARDS a Outdoor Wave s.r.o.
Datum: 27. 8. 2021, 10:00 – 18:00
Místo: Brno, Brněnská přehrada, přístaviště Rokle

Facebooková událost: www.facebook.com/events/838357613712985


Přihlášky: Zasílejte do 25. 8. 2021 na email vrbas@ped.muni.cz (Jaroslav Vrbas, +420 777 292 388) nebo na forms.gle/CvrnMXtsR2KFoaFu9
Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS.
Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu.

Ubytování: Nezajišťujeme. Lze přespat po závodě přímo v místě pod otevřenými stany nebo si zajistit ubytování penzion Kozí Horka, Autocamp Obora, aj.
Stravování: Po dobu závodu nezajišťujeme jídlo (na místě je kiosek s možností zakoupení teplého jídla), zajišťujeme pitnou vodu a drobné občerstvení (ovoce, cerálie a podobně)
Doprava: Nezajišťujeme. MHD autobus č. 303 – zast. Rokle, parník – přístaviště Rokle, auto – parkoviště u pláže
Poskytnuté náhrady studentům: ČAUS poskytuje studentům možnost zažádat o náhradu výdajů spojených s účastí na AM ČR viz Brožura SPVŠ 2021, kap. 9. Cestovné je propláceno na základě vyplněného cestovního příkazu (ke stažení na webu ČAUS v sekci Dokumenty ke stažení).
Závodní kancelář: Michal Budík, technický ředitel závodu (michal@kibokoboards.cz, +420 605 525 097)
Prezence závodníků: 27. 8. 2021 od 10:00 – 11:00 na základě předběžné přihlášky mailem proběhne ověření v místě závodu.
Porady, losování: Bude upřesněno dle počtu účastníků.
Titul: Vítězové získají titul za muže a ženy „Akademický mistr ČR v paddleboardingu pro rok 2021 v kategorii Technical Race“ a „Akademický mistr ČR v paddleboardingu pro rok 2021 v kategorii Sprint“.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Harmonogram akce:
10:00 – 11:00           prezentace s platným ISIC, dle pravidel ČAUS
11:30 – 17:00           závody a doprovodné akce
17:00 – 18:00           vyhlášení závodů
Pravidla:

  • Technical Race a Sprint (nafukovací paddleboard, i-sup), závodí se dle platných pravidel ČFSUP. Systém závodu bude upřesněn podle počtu přihlášených účastníků.
  • Závody proběhnou na zapůjčených identických nafukovacích paddleboardech. Je možné absolvovat závody s vlastním pádlem.

Odvolání závodu:  Závody se uskuteční za každého počasí. Minimální počet účastníků je 20. Maximální počet účastníků je 100.
Protesty: Protesty řešeny organizátorem a ředitelem závodu (Michal Budík, Marek Trávníček).
Hlavní činovníci závodu:

Různé: Po akci bude možné zůstat v místě závodu a zúčastnit se afterparty a přespat pod otevřeným stanem (karimatka, spacák).

Propozice ke stažení: