54. ročník plavecké ligy pražských vysokých škol 2018/2019, 2. kolo B

Pořadatel: Katedra tělesné výchovy PF UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 116 40

Ředitel závodu: Mgr. Petr Hejnic email: hejnic@prf.cuni.cz, tel.: 777 777 145

Termín: 25. 4. 2019, čtvrtek

Prezentace individuálních disciplín 17,00 – ukončení 17,30 hodin!

Prezentace štafet do ukončení 50 P ženy!

Rozplavání 17,00 – 17,45 hodin

Zahájení závodů 18,00 hodin – ukončení do 19,30 hodin.

Z organizačních důvodů nebude umožněna pozdní prezentace závodníků!

Místo konání: Plavecký bazén SCUK Hostivař

Účast v soutěži: Muži B: MFF, PF , PřF, PedF, ČZU, 2. a 3.LF B

Ženy B: MFF, PF, PřF , PedF, 2. a 3.LF B

Program: Muži, Ženy – 100PZ, 50M, 50Z, 50P, 50VZ, 4x50PZ, 4x50VZ, 4x50P

Rozdělení drah: Na základě přihlášených výkonů budou studenti přiděleni na dráhu.

Bodování: Individuální dis. 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, Štafety 28, 20, 14, 8, 4, 2

Omezení startu: 2 individuální starty a 2 štafety.

Za fakultu startují v každé disciplíně 2 jedinci a 1 štafeta. Starty závodníků mimo soutěž je nutné nahlásit před zahájením soutěže, viz. prezentace.

Hodnocení soutěže: Vítězem kola se stává fakulta s největším počtem bodů. Vítězem soutěže se stává fakulta s nejnižším součtem umístění z obou kol. Při shodě rozhoduje celkový součet bodů z obou kol.

Prosíme, aby každá fakulta zajistila jednoho rozhodčího vybaveného stopkami!

Mgr. Petr Hejnic Mgr. Růžena Kosová

ředitel závodu vedoucí katedry PF UK