Postupující týmy z kvalifikací na České akademické hry 2019 ve fotbale mužů

 

Přihlášení Pořadatel kvalifikace v oblasti Počet postupujících  Postupující
PRAHA UK ČVUT Mgr. Pavel Korbelář 2 UK + ČZU
VŠE ÚTVS ČVUT
ČZU Pod Juliskou 4
VŠCHT 160 00 Praha 6
ČVUT e- mail: pavel.korbelar@cvut.cz
PALESTRA mobil: 602 479 474
ČECHY JU ZČU   (skupina Čechy Západ) Mgr. Jaroslav Kovařík 1 ZČU
ZČU KTS ZČU Plzeň
VŠE J. H. Univerzitní 14
UJEP 360 14 Plzeň
e-mail: kovarik@kts.zcu.cz
mobil: 724 248 961
UPA UPa (skupina Čechy Východ) Mgr. Jan Němec 1 Upa
UHK Upa
TU Liberec e-mail: jan.nemec@upce.cz
adresa:
Tel: 777110 677
MORAVA sever + MORAVA jih VŠB -TU OU Mgr. Michal Hrubý 1 MU
OU  KTV PF OU
UP e-mail: michal.hruby@upol.cz
MU adresa Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
mobil: 606162217
PŘÍMÝ POSTUP (pořadatel ČAH) 1 VUT