Pilotní projekt univerzitních lig ČAUS v týmových sportech

Pilotní projekt univerzitních lig ČAUS v týmových sportech

 

Nový soutěžní formát celoročních univerzitních lig, který měl být zahájen v lednu 2021 jako součást sportovního programu České asociace univerzitního sportu (ČAUS), bude s opožděním zahájen s novým akademickým rokem  podle časového harmonogramu jednotlivých zařazených sportů. Zpracování projektu předcházela po celý rok 2020 přípravná jednání ČAUS s vedením Národní sportovní agentury, která tuto myšlenku nejen podpořila, ale zároveň z ní udělala i jednu z priorit v oblasti státní podpory univerzitnímu sportu.

Po konzultacích s vedením univerzit a jejich projeveným zájmem o účast bylo ČAUS vybráno 6 sportů: lední hokej, fotbal, basketbal, volejbal, florbal a futsal, do kterých je aktuálně univerzitami přihlášeno více než 100 univerzitních týmů. Na organizaci soutěží se bude podílet více než 180 členný realizační tým. Lední hokej má v organizování ligy i její mediální propagaci před ostatními sporty tak trochu náskok a je pro nás vzorem. Nicméně na jeho příkladu je patrné, že o tento soutěžní formát je mezi studenty velký zájem, který vytvořil meziuniverzitní konkurenční prostředí, naplnil hlediště stadionů a významně přispívá k vytváření tolik žádané sounáležitosti studentů se svojí alma mater.

Záměrem pilotního projektu ČAUS je sjednotit stávající systém celoročních soutěží, který umožní studentům spojení studia s pravidelně provozovanou sportovní činností, tedy tolik diskutovanou realizaci „duální kariéry“. Projekt a jeho časové etapy korespondují jednak s univerzitním rokem, ale zároveň je realizován v návaznosti na činnost příslušných sportovních svazů a jejich kalendáře. Spolupráce s univerzitami, jejich tělovýchovnými pracovišti, univerzitními kluby a tělovýchovnými jednotami je jedním z předpokladů úspěchu projektu a jeho realizace. Zpětnou vazbou v průběhu soutěží bude ověřována a eventuálně dále modifikována správnost nastavení tohoto systému.

Výhledově bychom rádi tento pilotní projekt rozšířili i o některé individuální sporty, ve kterých univerzitní ligy probíhají dlouhodobě např. v plavání, stolním tenisu, běžeckém lyžování, badmintonu, zájem je i o golf, šerm či veslování. Ale samozřejmě vše je o finančních možnostech naší asociace, nicméně zájem studentů o dlouhodobé soutěže typu lig je opravdu velký.

Řízením pilotního projektu a garantem vůči Národní sportovní agentuře je ČAUS s tím, že projektové naplánování je realizováno ve spolupráci se všemi výše uvedenými subjekty.

Do začátku bych ráda popřála všem zainteresovaným, aby se dařilo a hlavně aby situace dovolila realizovat to, co máme v oblasti sportovní spolkové zájmové činnosti pro studenty připraveno.

Ivana Ertlová, předsedkyně ČAUS

foto: archiv ČAUS, archiv Univerzitní liga ledního hokeje