Již tradičně proběhne první říjnový čtvrtek Otevřeného akademického mistrovství ČR v TFA, které proběhne 4. října v areálu kolejí VŠB-TU Ostrava. Mistrovství je určeno studentům středních a vysokých škol prezenčního i kombinovaného studia z České republiky a ze zahraničí. Závodníci musí být starší 18 let.

Pořadateli mistrovství jsou Studentský klub požárního sportu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a její Fakulta bezpečnostního inženýrství za podpory České asociace akademických technických sportů, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a města Ostrava.

Přihlašování probíhá od 15. 9. 2018 do 30. 9. 2018 na http://www.hasicivsb.cz/prihlaska/.

Bližší informace naleznete na www.hasicivsb.cz a https://www.facebook.com/AkademickeMistrovstviVTfa/.

Autor příspěvku: Studentský klub požárního sportu

Plakát: