Oblastní přebory vysokých škol v házené žen 2020, oblast Čechy se odehraje 21. října

Oblastní přebory vysokých škol v házené žen 2020 – oblast Čechy

21. října 2020, Plzeň

 

Pořadatel:             KTS ZČU Plzeň
Termín:                 21. 10. 2020    
Místo:                    Sportovní hala ZČU Plzeň, Univerzitní 14, Plzeň
Ředitel soutěže:    Mgr. Roman Beneš, odb. as. KTS ZČU
Přihlášky:              nejpozději do 11. 10. 2020 na email: rbenes@seznam.cz, tel.: 605 165 238

Družstvům bude poskytnut příspěvek na účast dle směrnic ČAUS.
Doprava v Plzni:    z vlakového nádraží na stanici trolejbusu č. 16 (směr Bory) nebo č. 12 (směr Nová Hospoda), výstup stanice U Práce, přestup na tramvaj č. 4 (směr Univerzita), výstup na zastávce „Technická“.
Jízdenky nutno zakoupit předem nebo je lze koupit bezkontaktní kartou přímo v MHD.
Technická ustanovení:  Hraje se podle platných pravidel IHF. Systém soutěže bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.

Propozice ke stažení: