Katedry tělesné výchovy

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

Adresář kateder tělesné výchovy a sportu

Kompletní adresář kateder a ústavů tělesné výchovy a sportu v ČR (včetně kontaktů) najdete v Brožuře ČAUS, která je ke stažení ZDE.

Oblast Praha

Akademie múzických umění - Katedra tělesné výchovy (KTV AMU)

Mgr. Sabina Fiřtová
e-mail: sabina.firtova@amu.cz

Malostranské nám.12
118 00 Praha 1
tel.: 234 244 563 – vedoucí
tel.: 234 244 562 – sborovnay

web AMU: www.amu.cz

České vysoké učení technické - Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS ČVUT)

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
ředitel ÚTVS
e-mail: jiri.drnek@cvut.cz
e-mail sekretariát: sekretariat@cvut.cz

Pod Juliskou 4
160 00 Praha 6
tel.: 22435, linka 1881, 2 (sekretariát ÚTVS)
tel.+fax: 233 337 353

web ÚTVS ČVUT: www.utvs.cvut.cz

– zahrnuje: fakultu stavební (FSv), elektrotechnickou ( FEL), strojní (FS), architektury (FA), dopravní (FD), jadernou a fyzikálně-inženýrskou (FJFI), biomedicínckého inženýrství (FBM) a fakultu informačních technologií (FIT) a Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

Česká zemědělská univerzita - Katedra tělesné výchovy (KTV ČZU)

PaedDr. Dušan Vavrla
e-mail: vavrla@ktv.czu.cz
e-mail sekretariát: bauerova@rektorat.czu.cz
e-mail rektorát: ktv@rektorat.czu.cz

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

tel.: 224 383 675 – vedoucí
tel.: 224 383 672 – sekretariát
tel.: 224 383 673 – vrátnice

web KTV ČZU: www.ktv.czu.cz

– zahrnuje: Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Provozně ekonomickou fakultu, Technickou fakultu, Fakultu lesnickou a dřevařskou, Fakultu životního prostředí, Fakultu tropického zemědělství

UNIVERZITA KARLOVA (UK)

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
předseda Rady sportu Univerzity Karlovy

e-mail: petr@ftvs.cuni.cz
tel.: 220172338

web UK: www.cuni.cz

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

UNIVERZITA KARLOVA - Fakulta tělesné výchovy a sportu (UK FTVS)

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
děkanka

web FTVS UK: www.ftvs.cuni.cz/katedry/spp

José Martiho 31
162 52 Praha 6 – Veleslavín
tel.: 220 171 111

zahrnuje katedry:

katedra gymnastiky

doc. PhDr. Viléma Novotná
e-mail: vnovotna@ftvs.cuni.cz

katedra atletiky

PhDr. Radim Jebavý, PhD.
e-mail: rjebavy@ftvs.cuni.cz

katedra sportovních her

Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
e-mail: kokstejn@ftvs.cuni.cz

katedra plaveckých sportů

Mgr. Daniel Jurák
e-mail: jurak@ftvs.cuni.cz

katedra sportů v přírodě

Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
e-mail: macas@ftvs.cuni.cz

katedra technických a úpolových sportů

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
e-mail: pavelka@ftvs.cuni.cz

katedra vojenské tělovýchovy

PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
e-mail: privetivy@ftvs.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty filozofické (UK FF)

Mgr. Vratislav Chvátal
e-mail: vratislav.chvatal@ff.cuni.cz
e-mail 2: ktv@ff.cuni.cz

Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel. Hostivař: 221 619 913 (914, 915)

tel. na FF: 221 619 322
Jindřišská 27, Praha 1

web KTV FF UK: ktv.ff.cuni.cz

– zahrnuje fakultu sociálních věd (FSV), fakultu humanitních studií (FHS) a Akademii výtvarných umění (AVU).

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty matematicko-fyzikální (UK MFF)

Mgr. Tomáš Jaroš
e-mail: tomas.jaros@centrum.cz

tel.:272 082 401 – vedoucí
Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař

web UK MFF: ktv.mff.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty pedagogické (UK PedF)

Mgr. Lenka Vojtíková
e-mail: lenka.vojtikova@pedf.cuni.cz

M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
tel. ústředna: 221 900 111
tel. pracoviště Brandýs nad Labem: 221 900 673
tel. pracoviště Rettigové: 221 900 289
web UK PedF: www.pedf.cuni.cz/ktv

UNIVERZITA KARLOVA - KTV právnické fakulty (UK PF)

Mgr. Radek Jenček
vedoucí katedry
e-mail: jencek@prf.cuni.cz
e-mail sekretariát: hyblova@prf.cuni.cz

nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
tel.: 221 005 238

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty přírodovědecké (UK PřF)

Mgr. et. Mgr. Lukáš Frantál
e-mail: frantal@natur.cuni.cz
sekretariát: ktv@natur.cuni.cz

Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.+fax: 274 861 105

web PřF UK: www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova

UNIVERZITA KARLOVA - ÚTV 1. lékařské fakulty (UK 1. LF)

PaedDr. Josef Marcoň
e-mail: marcj@centrum.cz

Salmovská 5
120 00 Praha 2
tel.: 224 920 463, 224 965 816

web ÚTV 1. LF UK: www.utv.lf1.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - ÚTV 2. lékařské fakulty (UK 2. LF)

PaedDr. Hana Milerová
e-mail: hana.milerova@lfmotol.cuni.cz

Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: 272 082 500 – sekretariát

web ÚTV 2. LF UK: www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk

Vysoká škola ekonomická - Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS VŠE)

Mgr. Tomáš Pachl
e-mail: pachl@vse.cz
e-mail 2: hulkovaa@vse.cz

Nám.Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
tel.: 224 098 913 – sekretariát
tel.: 224 098 912 – ředitel

web CTVS VŠE: www.ctvs.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav tělesné výchovy a sportu (VŠCHT ÚTVS)

Mgr. Martin Mašek
e-mail: masekm@vscht.cz
e-mail sekretariát: sarka.cymbalova@vscht.cz

Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: 220 443 094 – sekretariát
tel.: 220 443 090 – vedoucí ÚTVS

web KTV VŠCHT: ktv.vscht.cz

– zahrnuje fakulty: fakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT), fakultu chemické technologie (FCHT), fakultu technologie a ochrany prostředí (FTOP), fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI)

Policejní akademie ČR v Praze (PA ČR) - státní

pplk. Mgr. Jan Váňa
e-mail: ktv@polac.cz
tel.: 974 828 002

Lhotecká 559/7
P. O. BOX 54
143 01 Praha 4

web PA ČR: www.polac.cz

CEVRO Institut, z.ú. - soukromá

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
vedoucí kat. politologie a mez. vztahů
e-mail: daniel.kunstat@vsci.cz
mobil: 776 032 076

Jungmannova 17
110 00 Praha 2
tel.: 221 506 730

web Cevro Institutu: www.vsci.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) - Centrum sportu - soukromá

Mgr. Milan Šafr – vedoucí centra
e-mail: safr@mup.cz
mobil: 725 101 553
tel: 274 815 044

Dubečská 900/10
100 31 Praha 10 – Strašnice

web Centra sportu MUP: www.sport.mup.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM) - Sportovní oddělení - soukromá

Ing. Michal Šubrt
e-mail: michal.subrt@vsem.cz
mobil:  774 550 826

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5

web VŠEM: www.vsem.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (VŠMVVP) - soukromá

e-mail: info@vsmvv.cz

U Santošky 17
150 00 Praha 5
tel. + fax : 251 561 557

web VŠMVV Praha: www.vsmvv.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. Praha (VŠTVS) - Katedra sportu a pobytu v přírodě - soukromá

Mgr. Kamila Bulířová
e-mail: bulirova@palestra.cz
mobil: 739 560 862

Slovačíkova 400
197 00 Praha 9 – Kbely

web VŠTVS Palestra: www.palestra.cz

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. (VOŠ ČUS) - soukromá

Veronika Szabó
e-mail: szabo@cuscz.cz
e-mail: vos.study@cuscz.cz
tel.: 233 017 315

Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6

web VOŠ ČUS: www.vos-cus.cz

Oblast Čechy

Jihočeská univerzita - Katedra tělesné výchovy a sportu fakulty pedagogické (KTVS PF JU)

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
e-mail: stumba@pf.jcu.cz

Na Sádkách 2/1
370 05 České Budějovice
tel.: 387 773 180
fax: 387 773 187

web KTVS PF JČU: www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv

Technická univerzita v Liberci - Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV FP TUL)

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
e-mail: ales.suchomel@tul.cz

Studentská 2
461 17 Liberec
tel.: 485 355 111 – ústředna
tel.: 485 355 121 – sekretariát KTV
fax: 485 355 120

web KTV FP TUL: www.ktv.fp.tul.cz

Univerzita Hradec Králové - Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS UHK)

Mgr. Adrián Agricola, Ph.D.
e-mail: adrian.agricola@uhk.cz

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel.: 493 331 452

web KTVS UHK: www.ktvs.katedry.cz

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.Labem - Katedra tělesné výchovy fakulty pedagogické (KTV PF UJEP)

PhDr. Martin Škopek, Ph.D.
e-mail: martin.skopek@ujep.cz

České mládeže 8
400 96 Ústí n/L
tel.: 475 283 210 – sekretariát
tel.: 475 283 219 – vedoucí

web KTV PF UJEP: www.pf.ujep.cz/cs/katedra-telesne-vychovy-a-sportu

– zahrnuje fakulty: pedagogickou, filozofickou, přírodovědeckou,  sociálně-ekonomickou, životního prostředí, užitého umění a designu, výrobních technologií a managementu, zdravotních studií.

UNIVERZITA KARLOVA - Katedra tělesné výchovy Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty (KTV LF a FF UK)

Mgr. Jiří Bezouška
mobil: 602 555 989
e-mail: bezouskj@faf.cuni.cz

ak. Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 067 357 – sekretariát
tel.: 495 067 457 – vedoucí KTV

web KTV LF a FF UK: www.wportal.faf.cuni.cz/ktv

UNIVERZITA KARLOVA - Ústav tělesné výchovy Lékařské fakulty v Plzni (ÚTV LF UK Plzeň)

Mgr. Martin Červený
mobil: 774 351 350
e-mail: martin.cerveny@lfp.cuni.cz

Bolevecká 30
301 00 Plzeň
tel.: 377 593 205 – sekretariát
tel.: 377 593 206 – vedoucí

web ÚTV LFP UK Plzeň: www.lfp.cuni.cz/oddeleni/39-ustav-telesne-vychovy.html

Univerzita Pardubice - Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS UPCE)

Mgr. Jan Němec
e-mail: jan.nemec@upce.cz

Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: 466 031 111 – ústředna
tel.: 466 063 279 – sekretariát
tel.: 466 036 537 – vedoucí

web KTV UPCE: www.kts.upce.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Katedra společenských věd (KSV VŠE FMJ HK)

Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.
mobil: 724 114 102
e-mail: tripes@fm.vse.cz

Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 417 271

web FM VŠE: www.fm.vse.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

Bc. Kateřina Tajanovská
mobil: 778 421 592
e-mail: tajanovska@mail.vstecb.cz
e-mail za VŠTE: sport@mail.vstecb.cz

Okružní 517/1
370 01 České Budějovice

web VŠTE ČB: www.vstecb.cz

Západočeská univerzita v Plzni - Centrum tělesné výchovy a sportu fakulty pedagogické (KTV FPE ZČU)

Mgr. Petr Valach, Ph.D.
e-mail: pvalach@ktv.zcu.cz
mobil: 773 672 243

e-mail sekretářka: kotorova@ktv.zcu.cz

Klatovská 51
320 13 Plzeň
tel.+fax: 377 636 400
tel.: 377 636 401- sekretariát KTV

web KTV FPE ZČU v Plzni: fpe.zcu.cz/ktv

Západočeská univerzita v Plzni - Katedra tělesné výchovy a sportu fakulty stavební (KTS FST ZČU)

Mgr. Pavel Červenka
e-mail: cervenka@kts.zcu.cz
mobil: 602 434 133

Univerzitní 14
306 14 Plzeň
tel.: 377 638 600
fax: 377 638 602

web KTS ZČU v Plzni: www.kts.zcu.cz

– zahrnuje fakulty aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, právnickou, strojní, fakultu filozofickou(FF), fakultu zdravotních studií(FZS), ústav umění a desingu (UUD)

Oblast Morava

MASARYKOVA UNIVERZITA - Fakulta sportovních studií (MU FSpS)

PhDr. Jan Cacek – děkan
e-mail: dekan@fsps.muni.cz

Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5
625 00 Brno
tel.: 549 492 001
tel.: 549 498 610 – sekretariát

web FSpS MU: www.fsps.muni.cz

Zahrnuje: Katedru atletiky, plavání a sportů v přírodě, Katedru gymnastiky a úpolů, Katedru sportovních her, Katedru kineziologie, Katedru podpory zdraví, Katedru společenských věd ve sportu, Katedru pedagogiky sportu, Centrum univerzitního sportu

– Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě (KAPSP)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
e-mail: ondracek@fsps.muni.cz

– Katedra gymnastiky a úpolů
PhDr. Michal Vít, Ph.D.
e-mail: vit@fsps.muni.cz
tel.: 549 493 656

– Katedra sportovních her (KSH)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
e-mail: nykodym@fsps.muni.cz

– Centrum univerzitního sportu (CUS)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
e-mail: zsvobodova@fsps.muni.cz

Údolní 3, 602 00 Brno
tel.: 542 424 619
tel.: 549 492 052

CUS zajišťuje TV na fakultách: ekonomicko-správní (ESF), farmaceutické (FaF), filozofické (FF), informatiky (FI), lékařské (LF), právnické (PrF), pedagogické (PeF), přírodovědecké (PřF), sociálních studií (FSS)

MASARYKOVA UNIVERZITA - Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pedagogické fakulty (KTVVZ Ped MU)

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
e-mail: vrbas@ped.muni.cz

Andrea Špačková – sekretářka
e-mail: spackova@ped.muni.cz

Poříčí 31
603 00 Brno

web Ped MU: www.ped.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně - MENDELU Centrum sportovních aktivit (CSA MENDELU)

Mgr. Jakub Havel, Ph.D.,
mobil: 730 184 381

J. Babáka 3-5
616 00 Brno
tel.: 541 212 698

web CSA MENDELU: csa.mendelu.cz

– CSA zajišťuje TV na fakultě: agronomické, lesnické a dřevařské, prozovně – ekonomické, zahradnické, regionálního rozvoje a mezinárodních studií a institutu celoživotního vzdělávání

Ostravská univerzita (OU)

Katedra studií lidského těla (KSLP)
doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
mobil: 607 762 933
e-mail: david.zahradnik@osu.cz

Varenská 40a
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 597 092 588

web KSLP OU: www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě (SU)

zahrnuje fakulty:
– Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit (katedra CVA)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
e-mail: pellesova@opf.slu.cz
sekretariát: souckova@opf.slu.cz

Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná
tel.: 596 398 511

web CVA OPF SLU: www.slu.cz/opf/cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

web FPF SLU: www.slu.cz/fpf/cz

Fakulta veřejných politik v Opavě

web FVP SLU: www.slu.cz/fvp/cz

Matematický ústav v Opavě

web MU SLU: www.slu.cz/mu/cz

Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. (VŠHE)

Ing. Olga Janíčková – sekretariát
e-mail: janickova@svse.cz

Václavské nám. 132/6
669 02 Znojmo

web: vshe.cz

Univerzita obrany - UO (státní)

Centrum tělesné výchovy a sportu

Mgr. Petr Hanák
e-mail: petr.hanak@unob.cz
tel.: 973 442 196
mobil: 724 692 980

Kounicova 65
662 10 Brno

web UNOB: www.unob.cz

Univerzita Palackého v Olomouci (UP Olomouc)

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. – děkan
e-mail: michal.safar@upol.cz
mobil: 585 636 001

třída Míru 117
771 40 Olomouc

web UP v Olomouci: www.upol.cz

zahrnuje:
– Katedra aplikovaných pohybových aktivit
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.
e-mail: zbynek.janecka@upol.cz

tř. Míru 109
771 40 Olomouc
tel.: 585 412 382, 585 412 362

– Katedra rekreologie
Mgr. Zdeněk Hamřík Ph.D.
e-mail: zdenek.hamrik@upol.cz
tř. Míru 109
771 40 Olomouc
tel.: 585 412 382, 585 412 362

– Katedra sportu
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
e-mail: sona.formankova@upol.cz
Hynaisova 9
772 00 Olomouc
tel.: 585 636 508

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D. – garant sportovců UP pro soutěže ČAUS
e-mail: vitezslav.prukner@upol.cz
mobil: 602 328 244

Hynaisova 9
772 00 Olomouc
tel.: 585 636 504

Rektorát univerzity: univerzitní zařízení – Akademik sport centrum UP v Olomouci (ASC UP)
PaedDr. Jiří Vaculík, CSc.
e-mail: jiri.vaculik@upol.cz

Martina Štanclová – sekretářka
e-mail: martina.stanclova@upol.cz

U sportovní haly 2
779 00 Olomouc
tel.: 585 636 451 – sekretariát
tel.: 585 636 450 – vedoucí

web ASC UPOL: www.akademikolomouc.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

ÚTV FAME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.
mobil: 606 777 218
e-mail: melicharek@fame.utb.cz

Mostní ul. 5139
760 01 Zlín
tel.: 576 035 042

web FAME UTB: fame.utb.cz

– ÚTV zajišťuje výuku na fakultách: technologické, managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací, aplikované informatiky, humanitních studií, fakulty logistiky a krizového řízení

Veterinární univerzita Brno (Vetuni Brno)

Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS Vetuni Brno)

Mgr. Jiří Chodníček
e-mail: chodnicekj@vfu.cz
mobil: 603 228 599

Palackého třída 1
612 42 Brno
tel.: 541 562 133

web ÚTVS Vetuni Brno: www.vfu.cz/cz/ustav-telesne-vychovy-a-sportu

– ÚTVS zajišťuje TV na fakultách: veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU)

Institut tělesné výchovy a sportu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (ITVS VŠB-TUO)

PhDr. Roman Vala, Ph.D.
e-mail:
mobil:

17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
tel.: 597 323 755 – sekretariát
tel.: 597 323 750 – vedoucí

web ITVS VŠB-TUO: www.vsb.cz/713/cs

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

Katedra sportů

Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
mobil: 777 477 979
e-mail: machovec@vspj.cz
e-mail 2: bohumir.machovec@vspj.cz

Tolstého 16
586 01 Jihlava
tel.: 567 141 221

web VŠPJ: www.vspj.cz

Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit (CESA VUT)

RNDr. Hana Lepková
e-mail: lepkova@cesa.vutbr.cz
mobil: 739 329 845

Technická 2896/2
616 69 Brno
tel.: 541 142 270
tel.: 541 142 281 – sekretariát

web CESA VUT: www.cesa.vutbr.cz

CESA zajišťuje TV na fakultách a vysokoškolských ústavech: architektury (FA), chemickou (FCH), podnikatelskou (FP), strojního inženýrství (FSI), výtvarného umění (FaVU), stavební (FAST), elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), fakultu informačních technologií (FIT), ústav soudního inženýrství (ÚSI) a středoevropském technologickém institutu (STI).