Formuláře SPVŠ

Formuláře SPVŠ

Mezi Sportovní přebory vysokých škol, které přímo organizuje nebo se na nich jinak podílí ČAUS, se řadí Akademická mistrovství ČR, České akademické hry, Univerzitní ligy, oblastní přebory, kvalifikace na České akademické hry, vzdělávací semináře pro učitele TV, nemistrovské soutěže, mezinárodní soutěže.

Informace pro pořadatele akcí ČAUS:

Postup pořádání soutěží ČAUS – Akademická mistrovství ČR:

 1. Každý pořadatel musí nejprve předložit na ČAUS žádost o pořadatelství AM ČR včetně návrhu finančního rozpočtu soutěže.
 2. Pořadatel sestaví organizační výbor akce.
 3. Nejpozději 1 měsíc před začátkem akce zašle na ČAUS propozice AM ke schválení. 
 4. Pořadatel se domluví se sekretariátem ČAUS na předání medailí a diplomů, nejpozději týden před akcí.
 5. Pořadatel je povinen zajistit, aby po celou dobu akce byl vystavený na viditelném místě alespoň jeden roll-up ČAUS, se kterým budou vyfoceni medailisté po ceremoniálu. Roll-up je po domluvě k vyzvednutí na Strahově, případně u zástupců některých VŠ v jednotlivých městech.
 6. Pořadatel smí AM uspořádat pouze pokud splní minimální počet závodníků:
  • V individuálních sportech: 18 závodníků ze 4 VŠ a 3 oblastí
  • V jedné disciplíně: 4 závodníci ze 2 VŠ
  • V kolektivních sportech: 4 družstva ze 3 oblastí

Při nižším počtu účastníků je povinnost pořadatele závod včas odvolat. V případě, že se závody uskuteční s nižším počtem účastníků, medaile ani tituly se neudělují!

Po skončení AM ČR:

 1. Pořadatel zašle kompletní výsledkovou listinu v elektronické podobě (excel, word, pdf) nejpozději do 2 dnů po skončení akce na sekretariát ČAUS. Výsledky musí vždy obsahovat:
  • Logo ČAUS, Národní sportovní agentury
  • Název a datum akce
  • Sport, disciplína
  • Pořadí (umístění)
  • Jméno a příjmení sportovce
  • Škola (případně fakulta) – Pořadatel musí dodržovat zkratky VŠ tak, jak jsou uvedeny v Brožuře SPVŠ.
 2. Pořadatel zašle fotografie z akce na sekretariát ČAUS.
 3. Pořadatel vyplatí odměny rozhodčím, jak je uvedeno v Brožuře SPVŠ.
 4. Pořadatel dodá kompletní vyúčtování předem schváleného finančního rozpočtu na ČAUS.
 5. Pořadatel zašle závěrečnou zprávu na ČAUS.

Více informací v Brožuře SPVŠ ke stažení ZDE.

Postup pořádání soutěží ČAUS – České akademické hry:

 1. Každý pořadatel musí nejprve předložit na ČAUS žádost o pořadatelství ČAH včetně návrhu finančního rozpočtu soutěže. Žádost se podává vždy 1 až 2 roky dopředu.
 2. Termín určí pořádající škola se souhlasem ČAUS. Délka trvání je 4 – 7 dní v závislosti na počtu zařazených sportů.
 3. Vedení ČAUS oficiálně projedná organizační, technické a finanční zajištění s představiteli pořádající školy a uzavře písemnou smlouvu.
 4. Pořadatel sestaví organizační výbor akce (viz Brožura SPVŠ), ve kterém bude alespoň jeden zástupce ČAUS.
 5. Nejpozději 1 měsíc před začátkem ČAH zašle pořadatel na ČAUS propozice jednotlivých sportů/disciplín ke schválení. 
 6. Pořadatel se domluví se sekretariátem ČAUS na počtu medailí a diplomů a jejich následném předání.
 7. Pořadatel je povinen zajistit, aby po celou dobu akce byl odpovídajícím způsobem propagován ČAUS. Konkrétní možnosti si domluví na sekretariátu ČAUS – roll-upy, se kterým budou vyfoceni medailisté po ceremoniálu, vlajky s logem ČAUS, nafukovací válec s logem ČAUS. 
 8. Pořadatel smí daný sport na ČAH uspořádat pouze pokud splní minimální počet závodníků:
  • V individuálních sportech: 18 závodníků ze 4 VŠ a 3 oblastí
  • V jedné disciplíně: 4 závodníci ze 2 VŠ
  • V kolektivních sportech: 4 družstva ze 3 oblastí
  • Maximální počet družstev je 5 + pořádající škola.

Při nižším počtu účastníků je povinnost pořadatele závod včas odvolat. V případě, že se závody uskuteční s nižším počtem účastníků, medaile ani tituly se neudělují!

Po skončení ČAH:

 1. Pořadatel zašle kompletní výsledkovou listinu v elektronické podobě (excel, word, pdf) nejpozději do 2 dnů po skončení akce na sekretariát ČAUS. Výsledky musí vždy obsahovat:
  • Logo ČAUS, Národní sportovní agentury
  • Název a datum akce
  • Sport, disciplína
  • Pořadí (umístění)
  • Jméno a příjmení sportovce
  • Škola (případně fakulta) – Pořadatel musí dodržovat zkratky VŠ tak, jak jsou uvedeny v Brožuře SPVŠ.
 2. Pořadatel zašle fotografie z akce na sekretariát ČAUS.
 3. Pořadatel vyplatí odměny rozhodčím, jak je uvedeno v Brožuře SPVŠ.
 4. Pořadatel dodá kompletní vyúčtování předem schváleného finančního rozpočtu na ČAUS.
 5. Pořadatel zašle závěrečnou zprávu na ČAUS, ve které bude:
  • zhodnocení her
  • počet zařazených sportů
  • celkový počet účastníků (sportovci, organ. pracovníci, rozhodčí)
  • počty mužů a žen v jednotlivých sportech
  • počet zúčastněných škol (jmenovitě)
  • počty účastníků z jednotlivých škol
  • výsledky bodovací soutěže škol

Více informací v Brožuře SPVŠ ke stažení ZDE.

Po skončení zápasu/akce/turnaje:

 1. Pořadatel zašle čitelně vyplněné dokumenty poštou nebo doručí osobně na adresu Zátopkova 100/2, 169 00 Praha – Strahov:
  • originál podepsané výplatní listiny
  • originál podepsaných cestovních příkazů
  • zápis o utkání (stačí kopie)
 2. Pořadatel zašle fotografie z akce na email: caus-nemec@cuscz.cz
 3. Pořadatel vyplatí odměny rozhodčím, jak je uvedeno v Brožuře SPVŠ.
 4. Pořadatel zašle závěrečnou zprávu na sekretariát ČAUS po skončení akce. 

Připravuje se.

Níže najdete všechny potřebné dokumenty k uspořádání akcí ke stažení.

Formuláře SPVŠ 2022

Formuláře SPVŠ 2021

Sledujte nás