Brožury SPVŠ

Brožura Sportovní přebory vysokých škol

V Brožuře SPVŠ najdete informace k pořádání Sportovních přeborů vysokých škol – Akademických mistrovství ČR, Českých akademických her, Kvalifikací na České akademické hry, Univerzitním ligám. Dále také adresáře ČAUS, kateder tělesné výchovy, sportovních komisí ČAUS a ČAATS, vysokoškolských klubů a TV jednot, pokyny pro vyúčtování akcí, poskytování odměn rozhodčím, organizátorům a lektorům, náhrady studentům, plán seminářů a informace k mezinárodním sportovním soutěžím – Univerziádám, Světovým univerzitním hrám, Akademickým mistrovstvím světa, Evropským univerzitním hrám a Mistrovstvím Evropy univerzit.

Obsah 65. Brožury SPVŠ 2021:

 1. Adresář výkonného výboru, dozorčí rady a sekretariátu ČAUS
 2. Sportovní soutěže na českých vysokých školách v roce 2021
 3. Manuál sportovních přeborů vysokých škol 2021
 4. Seznam sportů SPVŠ 2021
 5. Kalendář Akademických mistrovství ČR a kvalifikací ČAH 2021
 6. České akademické hry 2021 Olomouc – 19. ročník
 7. Manuál pro uspořádání Českých akademických her
 8. Pokyny pro poskytování odměn rozhodčím
 9. Pokyny pro vyúčtování 65. ročníku SPVŠ 2021
 10. Vzor žádosti o pořadatelství, propozic a závěrečné zprávy
 11. Plán seminářů vysokoškolského sportu 2021
 12. Mezinárodní soutěže FISU a EUSA
 13. Názvy a zkratky vysokých škol a fakult v ČR
 14. Victoria vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR
 15. Adresář České asociace akademických technických sportů, Národní sportovní agentury
 16. Adresář kateder tělesné výchovy a tělovýchovných pracovišť v ČR
 17. Adresář sportovních komisí ČAUS a ČAATS
 18. Adresář vysokoškolských klubů a jednot ČAUS

Sledujte nás