NSA zveřejnila výzvu Provoz a údržba 2021

NSA zveřejnila výzvu Provoz a údržba 2021

 

NSA splnila svůj slib a na svých webových stránkách zveřejnila výzvu programu PROVOZ A ÚDRŽBA 2021. Kluby  žádají samostatně jako v programu Můj klub. Oprávněnými žadateli jsou provozovatelé sportovních zařízení, kteří mají sportovní zařízení ve vlastnictví, v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1.1.2020.

Žádosti se podávají v termínu 23. 11. – 14. 12. 2020.

Více informací: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

Dodatek:

Dne 10.11.2020 vypsala Národní sportovní agentura (NSA) Výzvu 8/2020 s názvem Provoz a údržba 2021. Protože následovala vlna dotazů a připomínek směřujících především ke spolufinancování dotace a výši alokace, proběhlo na NSA jednání a jeho výstupy jsou následující, viz přiložený soubor.