Nový termín pro podávání žádostí MŮJ KLUB 2021

Nový termín pro podávání žádostí MŮJ KLUB 2021

 

NSA stanovila nový termín pro zahájení podávání žádostí v programu Můj klub 2021 – lhůta je nově stanovena od 22. října do 16. listopadu 2020. Stále tedy není k dispozici formulář žádosti, po jeho zveřejnění v co nejkratší možné době připravíme vzor vyplnění žádosti s příslušnou metodikou.

Znovu upozorňuji na povinnost všech zákonných zápisů v rejstříku sportu NSA (bývalý Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT) – zápis sportovní organizace, evidovaných členů (sportovce a trenéry) a zápis všech sportovních zařízení, které spolek využívá k dlouhodobému zajištění vlastní sportovní činnosti (sportoviště ve vlastnictví, pronájem sportoviště jako provozovatele, dlouhodobý pronájem jako nájemce). Zejména zápis sportoviště nebyl MŠMT v rámci programu Můj klub striktně vyžadován, nyní je však potřeba doplnit i tento údaj! Formulář žádosti bude přímo propojen s rejstříkem sportu, proto věnujte těmto zápisům patřičnou pozornost!!!

Prosím o předání informace případným zájemcům o dotaci v tomto programu.

www.agenturasport.cz/muj-klub-2021

 

Výzva Můj klub 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. října do 16. listopadu 2020. (ZMĚNA)

V případě dotazů kontaktujte nejdříve proškolené pracovníky své servisní organizace – seznam kontaktů naleznete ZDE (seznam je průběžně doplňován).

Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).

Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111. Můžete využít i stránku s nejčastějšími dotazy ZDE.

Výzva 2/2020 – Můj klub 2021
Dodatek č. 1 Výzvy
Příloha – Plná moc k zastupování
Příloha – Formulář k doložení vlastnické struktury