Nominační kritéria pro účast na XXIX. Zimní světovou univerziádu 2019

02. – 12. března 2019, Krasnoyarsk, Rusko

 

Obecné:
Datum narození 01.01.1994 – 31.12. 2001
Posluchači VŠ, VOŠ, zapsaní ve studijním roce 2018/19, absolventi 2018

Bodové hodnoty FIS:
MUŽI ŽENY
SLALOM 40 45/55
OBŘÍ SLALOM 40 45/55
SUPER-G 60 80/100
ALP. KOMBINACE 80 120/120
Pozn.: v kategorii žen se použije druhá hodnota v případě nenaplnění hodnoty první

Další podmínky:
Předpokladem pro nominaci je splnění normy v nejméně třech disciplínách a ve zbývající disciplíně norma + max. 30%.
Všichni zúčastnění musí startovat ve všech disciplínách. Pozdější příjezd nebo předčasný odjezd nelze akceptovat.
Stanovený počet pro alpské disciplíny: 5 mužů, 5 žen, 5 doprovodu

Mgr. Zdeněk Chrástecký, vedoucí AD na ZU 2019
PhDr.Vilém Podešva, CSc, předseda komise AD ČAUS