NOMINAČNÍ KRITERIA PRO ÚČAST NA XXIX. ZU 2019 – Krasnoyarsk / RUS

02. – 12. 03. 2019

Obecné:

Datum narození 01.01.1994 – 31.12. 2001

Posluchači VŠ, VOŠ, zapsaní ve studijním roce 2018/19, absolventi 2018

Bodové hodnoty FIS:

MUŽI ŽENY

SLALOM 40 45/55

OBŘÍ SLALOM 40 45/55

SUPER-G 60 80/100

ALP. KOMBINACE 80 120/120

Pozn.: v kategorii žen se použije druhá hodnota v případě nenaplnění hodnoty první

Další podmínky:

Předpokladem pro nominaci je splnění normy v nejméně třech disciplinách a ve zbývající disciplině norma + max. 30%.

Všichni zúčastnění musí startovat ve všech disciplinách. Pozdější příjezd nebo předčasný odjezd nelze akceptovat.

Stanovený počet pro alpské discipliny: 5 mužů, 5 žen, 5 doprovodu.

Mgr. Zdeněk CHRÁSTECKÝ PhDr.Vilém Podešva, CSc

vedoucí AD na ZU 2019 předseda komise AD ČAUS