Noční orientační běh dvojic 2019. Běželo se za tmy, deště a zimy, přesto všichni odvážlivci trefili do cíle. 

Noční orientační běh dvojic 2019. Běželo se za tmy, deště a zimy, přesto všichni odvážlivci trefili do cíle. 

 

Termín: 13. 11. 2019, 19,00 – 21,30 hod.
Místo konání: Praha 5, mapa Sauna
Pořadatel: VSK Medik, ÚTV 2. LF za podpory ČAUS a MŠMT ČR
Ředitel akce: Mgr. Petr Klein

Celkem účastníků: 38, z toho 36 studentů
Zapojené vysoké školy: UK (2.LF, MFF, PEDF, FTVS), ČVUT, VŠE

Na prvním místě se umístila smíšená dvojice Merta – Holá z VŠE v čase 1:16:27. Mezi druhým a třetím místem je rozdíl pouhých 33 vteřin. Obě místa však putují na 2. LF Univerzity Karlovy. Rychlejší byla nakonec mužská dvojice Novák s Marešem s časem 1:18:52 před Neumannem a Kajprovou. Tři týmy byly diskvalifikovány.

V odpoledních hodinách proběhlo roznesení kontrol technickou četou podle připravených mapových podkladů. Start soutěže v prostorách studentského klubu 2.LF DR. Voják. Přes nepřízeň počasí se dostavilo 38 z 48 přihlášených. Teplota se pohybovala okolo 6 stupňů a závod provázel déšť. Hromadný start soutěže byl v 19,00. V průběhu závodu měli běžci volný postup po kontrolách. Za chybějící kontrolu byla udělena penalizace 20 min. Na dokončení závodu měli účastníci 2,5 hodiny. Dokončení závodu po ukončení závodu ve 21,30 by následovala diskvalifikace. Výsledné časy jsou součtem času běhu a penalizací. Vyhlášeny byly první 3 místa dle pořadí doběhu bez ohledu na obsazení (muži / ženy).

Výsledky ke stažení: