Navždy nás opustil prof. PhDr. Svatopluk Jančálek, CSc.

S hlubokým zármutkem sdělujeme smutnou zprávu, že nás opustil bývalý předseda Československého vysokoškolského sportu (1985 – 1990) prof. PhDr. Svatopluk Jančálek, CSc. Zemřel ve středu 10.3.2021 ve věku nedožitých 90 let.

Svatopluk Jančálek na gymnáziu v Novém Jičíně se věnoval míčovým hrám – basketbalu a volejbalu. Po maturitě odešel studoval do Prahy na Pedagogickou fakultu, obor učitelství tělesné výchovy. Oblékal basketbalový dres Slavie Pedagog, později VŠE. Po skončení studií se vrátil na severní Moravu, učil na střední škole v Radvancích a hrál basketbalovou ligu za Tatran Ostrava.

V roce 1954 nastoupil jako asistent na Pedagogické fakultě UK v Praze a v roce 1956 přešel na FTVS UK na katedru her, kde se specializoval na házenou. Vedle úspěšné pedagogické práce se věnoval i teoreticko-výzkumné činnosti, což se u něho projevilo udělením titulu PhDr. CS. A později byl jmenován docentem v oboru teorie a didaktika sportovních her. V roce 1989 byl jmenován řádným profesorem pro tento obor. V házené byl řadu let předsedou trenérsko-metodické komise a člen předsednictva Československého svazu házené.

V roce 1973 nastoupil na MŠMT jako vedoucí oddělení tělesné výchovy. V této funkci úzce spolupracoval s vedením Českého vysokoškolského sportu. Prosazoval propojení KTV a VŠTJ. Z funkce vedoucího oddělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy účinně pomáhal Českému vysokoškolskému sportu prosazovat v orgánech ČSTV jeho významu odpovídající postavení. Za jeho působení na MŠMT se mu podařilo prosadit historicky nejdůležitější metodická, organizační a finanční opatření, která zajistila úspěšný rozvoj vysokoškolského sportu. V roce 1985 odešel na úřad předsednictva vlády. Ve stejném roce byl zvolen předsedou Československého vysokoškolského sportu, tuto funkci vykonával až do roku 1990.