Důležité upozornění: ČAH 2020 ani další AM ČR, VŠ ligy, soutěže ani semináře se neuskuteční s platností do 31.srpna 2020

České akademické hry ani další Akademická mistrovství ČR, vysokoškolské ligy, nemistrovské soutěže a semináře se neuskuteční s platností do 31.8.2020

 

Vážení sportovní přátelé,

v návaznosti na aktuální vývoj situace ohledně šíření pandemie COVID-19, usnesení státu a vlády ČR a Národní sportovní agentury, jejíž závěry jsou součástí přílohy tohoto dopisu, bych Vás ráda informovala o postupu vedení České asociace univerzitního sportu v nejbližším období.

Vzhledem k vážnosti situace je ČAUS, tak jako ostatní sportovní subjekty, nucena zrušit svůj časový a sportovní program s platností do 31. srpna 2020. O dalším vývoji bude rozhodnuto v souladu s možnostmi, které lze nyní jen těžko predikovat.

Podle dostupných informací univerzity zrušily vyučování, výjezdy a akce do konce června, některé pak až do konce září. Také počítáme s tím, že studenti budou velice zaneprázdněni plněním svých studijních povinností ve zkráceném čase, takže dopad na naši činnost bude značný.

Z výše uvedených důvodů budou opatření ČAUS pro jednotlivé obsahové oblasti naší činnosti řešeny následovně a i postupně podle možností a aktuálního vývoje:

  1. Mistrovské soutěže – Sportovní přebory vysokých škol, Akademická mistrovství ČR i České akademické hry včetně jejich kvalifikací se RUŠÍ s platností do 31. 8. 2020. O možných termínových přesunech na druhou polovinu roku bude rozhodnuto později. Pokud to jenom bude organizačně možné, tak pro to uděláme maximum.
  2. Nemistrovské soutěže a vysokoškolské ligy v jednotlivých sportech a vzdělávací semináře se ruší s platností do 31. 8. 2020 a dále bude rozhodnuto podle aktuální situace s maximální snahou co nejvíce akcí přesunout do druhé poloviny roku. Některé semináře proběhnou online v původně plánovaném termínu.
  3. EUSA – Evropské univerzitní hry, termín konání – 25. 7. 2020 – dle rozhodnutí vlády Srbska, OV EUG 2020 a EUSA jsou PŘESUNUTY na rok 2021 v případě, že se najde vhodný náhradní termín.
  4. FISU – dle rozhodnutí vedení FISU jsou zatím ZRUŠENA všechna Akademická mistrovství světa, která se podle kalendáře FISU měla konat do 31. 8. 2020 s tím, že zatím není stanoveno, zda se některá z nich přesunou na pozdější letošní termín, nebo se zruší úplně.

V případě potřeby nebo dotazů můžete kontaktovat členy sekretariátu ČAUS nebo mě osobně. Jsme každý den na mailech i telefonu a rádi budeme nápomocni.

Vážení přátelé, závěrem mi nezbývá, než popřát Vám všem pevné zdraví a těším se na setkání s Vámi v klidnějších časech.

Se srdečným pozdravem
PaedDr. Ivana Ertlová, předseda ČAUS