Miloš Fiala a Jaromír Šturma byli oceněni za přínos v oblasti sportu

Miloš Fiala a Jaromír Šturma byli oceněni za přínos v oblasti sportu

 

10. listopadu 2021 | ČAATS | www.caats.cz

Ocenění převzali u příležitosti oslav 30 let Sdružení sportovních svazů České republiky.

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se v prostorách Letenského zámečku v Praze sešli zástupci Sdružení sportovních svazů České republiky a jeho členských svazů u příležitosti oslav 30 let novodobého působení Sdružení. Předseda Sdružení se tak rozhodl ocenit vybrané osobnosti z řad funkcionářů a sportovců členských svazů Sdružení i Sdružení samotného za přínos v oblasti sportu.

Za ČAATS byli na toto ocenění nominováni Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. a Ing. Jaromír Šturma, kteří ocenění převzali z rukou předsedy Sdružení JUDr. Ing. Zdeňka Ertla a předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera.

Oslavy Sdružení se měly konat již v roce 2020, kdy Sdružení 30 let svého působení završilo, ovšem situace ohledně pandemie nemoci covid-19 setkání znemožnila, a tak se s ročním odkladem uskutečnilo v letošním roce.

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (21. září 1941)

Odborný asistent, vedoucí oddělení technických sportů FTVS UK. Zajišťuje výuku odborných předmětů v oddělení leteckých a para sportů, je univerzálním učitelem pro technické sporty – biatlon, střelectví a radiový orientační běh. Byl profesionálním pilotem do roku 2003 a nalétal 23 780 letových hodin. Dále pokračuje jen jako sportovní pilot – instruktor se zalétávací doložkou. Je dlouholetým reprezentantem ČR (od roku 1963) v motorovém létání v disciplínách přesné létání a letecká rally. Je 10násobným mistrem ČR a 4násobným mistrem světa v přesném létání a letecké rally. Je diplomovaným trenérem sportovního létání, učitelem lyžování. Je předsedou Klubu technických sportů při FTVS UK a předsedou Univerzitního leteckého klubu. Je také delegátem v Mezinárodní organizaci FAI se sídlem Lausanne.

Ing. Jaromír Šturma  (24. září 1944)

Jaromír Šturma, důchodce a dříve technický pracovník na VŠST v Liberci, dlouholetý funkcionář, rozhodčí  a trenér se narodil 24. 9. 1944 v Lomnici nad Popelkou. V roce 1976 nastoupil na VŠ a aktivně se zapojil do práce se studenty, nejprve ve sportovní střelbě, později i biatlonu. Se svými svěřenci dosáhl mnoha medailí i dalších výborných výsledků na republikové i federální úrovni. V oblasti akademické reprezentace má podíl na velkých úspěších biatlonu na MZU. Dosud každoročně zajišťuje akademická mistrovství v letním nebo zimním biatlonu a je stále aktivním rozhodčím svazu biatlonu. K 100. výročí vysokoškolského sportu obdržel medaili TIBI GRATIAS.