Kvalifikace na ČAH 2019 v softballu – Praha

Propozice pražské kvalifikace smíšených týmů v softbalu

 

Datum: v pátek 3. 5. 2019
Místo: Hřiště SaBaT, U Vltavy 1, Praha 7
Pořadatel: ÚTVS ČVUT Praha
Ředitelka soutěže: Mgr. Klára Minaříková, e-mail: Klara.Minarikova@cvut.cz, telefon: +420 608 282 151

Účastníci: ČVUT, ČZU, VŠE, VŠCHT, UK
Soupisky družstev s razítkem školy předají vedoucí družstev do 8.30 ředitelce kvalifikace!

Hrací systém: hraje se systémem každý s každým, podle platných pravidel České softballové asociace.
Časový limit 50 minut + dohrávka (další zápas navazuje).

První dva týmy postupují na ČAH 2019 v Brně!

Časový plán:

8:30      sraz družstev, rozcvičení
Pořadí zápasů (losováním). Zápasy na sebe navazují, časy zahájení jsou jen orientační:
9:00      ČVUT – VŠE         ČZU – UK
10:15     ČZU – ČVUT         VŠE – VŠCHT
11:30     UK – ČVUT           VŠCHT – ČZU
12.45     ČVUT – VŠCHT    UK – VŠE
13.00     VŠCHT – UK         VŠE – ČZU
14:00    ukončení kvalifikace a vyhlášení pořadí družstev

Materiální zabezpečení: družstva hrají s vlastním materiálem, helma nutná!!!

Podmínky účasti: kvalifikačních zápasů se mohou účastnit studenti vysokých škol ČR, které se prokáží platným průkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2019.
Každý tým, max. 15 hráčů, musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží pořadatelům soupisku hráčů potvrzenou katedrou TV. Tým může být doplněn dvěma hráči jiných vysokých škol z dané oblasti, které se v softballu ČAH sami neúčastní (zásadně nehrají na postu nadhazovače a catchera).

Pravidla soutěže: Hraje se podle platných pravidel ČSA a dle následujících modifikací. Turnaj hrají smíšené týmu mužů a žen. Minimální počet jsou 2 hráčky / hráči opačného pohlaví v obraně i v útoku. Nadhazovací vzdálenost je 14 m pro muže i ženy.

Kritéria rozhodování:

1/ vyšší počet bodů za vítězství (W = 2 body. L = 0 bodů)
2/ poměr vzájemného utkání
3/ nižší počet obdržených oběhů (body proti)
4/ rozdíl skóre v součtu zápasů

Protesty: bezprostředně po sporné situaci písemně do rukou hlavního rozhodčího s přesným popsáním situace (skóre, směna, počet autů, nadhozů, obsazení met) s manipulačním poplatkem 200,- (vrací se v případě oprávněnosti protestu)
Odpovědnost: Každý vedoucí družstva zodpovídá za své družstvo, za odcizené věci pořadatel nenese odpovědnost.

Doc.PaedDr. Jiří Drnek, ředitel ÚTVS, CSc. Mgr. Klára Minaříková, ředitelka soutěže