Kvalifikace ČAH 2019: Futsal mužů (Morava sever)

Kvalifikace na České akademické hry 2019 ve futsalu mužů

Propozice oblastního přeboru – Severní Morava

 

Pořadatel: KSLP PdF Ostravská univerzita v Ostravě
Účast: akreditované vysoké školy oblasti SEVERNÍ MORAVA (dle rozpisu SPVŠ)
Termín: 3. května 2019 (pátek)
Místo: Katedra studií lidského pohybu (sportovní areál TJ Ostrava, hala J-2), Varenská 40a, 702 00 Ostrava

Pravidla: Hraje se podle platných pravidel futsalu a propozic sportovních přeborů vysokých škol pro rok 2019
Hrací doba: 2 x 20 minut hrubého času.
Zápasy budou řízeny dvěma kvalifikovanými rozhodčími.
Přihlášené týmy: Ostravská univerzita (OU), Univerzita Palackého Olomouc (UPOL), Vysoká škola báňská – Technická univerzita (VŠB TU)
Prosím, potvrďte účast vašich týmů nejpozději do 26. 4. 2019.
Hrací systém: Utká se každý s každým. Mužstvo na konečném prvním místě postupuje na ČAH 2019.
Turnaje se účastní univerzitní reprezentace. Každý tým musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží pořadatelům soupisku hráčů s potvrzením statutu studentů.

Ředitel turnaje: Mgr. Michal Sebera, michal.sebera@osu.cz, 608 959 235
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Plešek, jan.plesek@osu.cz, 723 151 171

Časový rozpis:
9:00     OSU – VŠB TU
10:00   VŠB TU – UPOL
11:00    OSU – UPOL

Námitky a protesty: U ředitele turnaje.
Odpovědnost: Každý vedoucí družstva zodpovídá za své družstvo, za odcizené věci pořadatel nenese odpovědnost.
Vyhlášení výsledků turnaje: Ihned po skončení posledního utkání.
Ostatní: Šatny jsou pro každý tým k dispozici po celou dobu turnaje.

V Ostravě 26. 3. 2019  Mgr. Michal Sebera, ředitel turnaje