Kvalifikace na ČAH ve futsalu – Čechy západ

25. dubna 2019, Plzeň

 

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Realizátor: KTS FST ZČU v Plzni
Místo konání soutěže: Hala ZČU Univerzitní 14
Termín soutěže: 25. 4. 2019
Ředitel soutěže: Mgr. Jaroslav Kovařík
Potvrzení účasti: Potvrzení účasti zaslat nejdéle do 5. 4. 2019 na: kovarik@kts.zcu.cz
Potvrzené týmy: LF UK, JU, VŠE J. H, ZČU

Podmínky účasti: Dle brožury SPVŠ mohou startovat studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo vyšší odborné školy, která ho přihlašuje, nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2018. Soutěží se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí. Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebojsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus). Družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu.

Technická ustanovení:
Předpis: Hraje se podle platných pravidel futsalu FIFA; rozpisu utkání; kritérií pro určení pořadí ve skupině, tj. pokud mají po ukončení skupiny dvě nebo více družstev stejný počet bodů rozhoduje:
1. větší počet bodů získaných ve vzájemných utkáních
2. lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
3. větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních
4. lepší brankový rozdíl ze všech utkání
5. větší počet branek ve všech utkáních
6. los

Náležitosti družstev: Soupiska potvrzená vysílací složkou !!!
Systém soutěže: tabulkově, systém každý s každým
Prezence závodníků: 30 minut před začátkem utkání
Rozpis utkání: bude rozeslán e-mailem
Námitky: pouze u sport. ředitele turnaje do 10 min. po konci utkání
Postupující na ČAH z této oblasti: pouze vítěz kvalifikace
Další pokyny/ informace: Vyloučený hráč má stop na jedno utkání.
Hrací systém: hraje každý s každým tabulkovým způsobem, hrací doba 2 x 15 minut hrubého času. Hraje se podle platných pravidel futsalu (5 akumulovaných faulů).

Mgr. Jaroslav Kovařík, ředitel soutěže , člen komise futsalu ČAUS odpovědný za danou oblast