Katedra tělesné výchovy a sportu Západočeské univerzity v Plzni

pořádá

Kvalifikaci ve florbale mužů – o účast na ČAH 2019 – oblast Čechy

17. dubna 2019, Plzeň

 

Termín:           17.4.2019
Místo:             Tělocvična KTS, Univerzitní 14, Plzeň
Doprava na KTS:

Z hlavního nádraží ČD – tramvají č.1 nebo 2 do stanice Solní, pošta – přes  silnici na   tramvaj č. 4 a ze stanice Sady Pětatřicátníků na konečnou Bory, pak autobusem č. 24 nebo 30 do stanice Západočeská univerzita.

Z CAN – tramvají č. 2 do stanice Sady Pětatřicátníků – přestup na tramvaj č.4 a ze stanice Sady Pětatřicátníků na konečnou  Bory, pak autobusem č. 24 nebo 30 do stanice Západočeská univerzita.

Hrací doba:     Ve skupině 2 x 15 minut HČ, poslední 2 minuty hrajeme na  čistý čas.
Systém: 2 skupiny (3 + 4 družstva), ve skupině hraje každý s každým, družstva na 1. a 2. místě postupují do SF, vítězové hrají o postup na ČAH
Kritéria: O postupu ze skupiny rozhodují: body, počet bodů ve vzájemných zápasech, rozdíl ve skóre ve vzájemných zápasech, vyšší počet vstřelených  branek ve vzájemných zápasech, brankový rozdíl ze všech zápasů, vyšší počet vstřelených branek ve všech zápasech, los.

Skupina „A“:   ZČU Plzeň, JU, UJEP   
Skupina „B“:   UPa, LFP UK, UK HK, TUL                               

Zápasy ve skupinách:
9:30     ZČU – JU
10:10    LFP – UK HK
10:50    JU – UJEP
11:40    UPa – TUL
12:20    UJEP – ZČU
13:00    LFP – UPa
13:45    UK HK – TUL
14:30    TUL – LFP
15:10    UPa – UK HK
Semifinále:
16:00   A1 – B2
16:50   B1 – A2
17:45  Finále

Semifinále a finále rozhodnou v případě nerozhodného výsledku nájezdy (3:3, 1:1,…)

Další informace:

  • hraje se dle platných pravidel ČFbU
  • každé družstvo musí mít jednotné dresy
  • před prvním utkáním je nutné odevzdat potvrzené soupisky s čísly hráčů
  • hráči musí mít indexy nebo karty studenta pro případ kontroly
  • příspěvek na jízdné bude proplacen na sekretariátu KTS vedoucímu družstva

Vítěz turnaje postupuje na ČAH 2019, které pořádá VUT Brno.

Mgr. Pavel Červenka, ředitel turnaje, cervenka@kts.zcu.cz, tel.: +420 602 434 133

Propozice ke stažení: