Oblastní přebory v basketbalu mužů

a kvalifikace na České akademické hry 2019

Oblast Morava jih

 

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu
Realizátor: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Místo konání soutěže: Hala míčových sportů, Fakulta sportovních studií (Univerzitní kampus Bohunice), Kamenice 5, 625 00 Brno
Termín soutěže: 17. květen (pátek)

Ředitel soutěže: Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D., mobil: 728 589 247, e-mail: vencurik@fsps.muni.cz
Přihlášky: do 25. 4. 2019
Podmínky soutěže: Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v ČR.
Předpis: Hraje se podle platných pravidel ČBF. Hrací doba je stanovena na 4 x 8 min. čistého času, poločasová přestávka 10 min. V případě nerozhodného skóre na konci 4. čtvrtiny se hraje prodloužení v trvání 4 min.
Systém soutěže: Dle počtu přihlášených družstev.
Prezence závodníků: V místě konání soutěže při příjezdu družstev. Vedoucí družstva předloží soupisku hráčů potvrzenou vysílající složkou.
Časový pořad: Dle počtu přihlášených družstev.
Námitky: Do 15 minut po skončení soutěže řediteli závodu se vkladem 100,-Kč.
Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. org. výboru se vkladem 500,- Kč.
Další pokyny/informace: Každé družstvo musí mít dvě rozlišné sady dresů. Utkání se hrají s míči značky Molten, velikosti 7.

Propozice ke stažení:

Harmonogram:

Mgr. Tomáš Vencúrik, ředitel závodu
Ph.D. Mgr. Petr Reich, Ph.D., předseda sport. komise ČAUS