Regionální pracoviště

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

Pražský vysokoškolský sport

Převzal a nyní zajišťuje sekretariát ČAUS

Plzeňský vysokoškolský sport

prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.

e-mail: kozeny@kee.zcu.cz

ZČU FEL – katedra elektroenergetiky
Univerzitní 26
306 14 Plzeň

Brněnský vysokoškolský sport

RNDr. Eva Slonková

Tel.: +420 728 071 371
e-mail: slonkova@fsps.muni.cz

MU FSpS – KSA
Údolní 3
602 00 Brno