KTV/ÚTV ČR

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

Adresář kateder TV a ústavů tělesné výchovy a sportu v ČR

Oblast Praha

Akademie múzických umění - Katedra tělesné výchovy (KTV AMU)

Mgr. Sabina Fiřtová
e-mail: sabina.firtova@amu.cz

Malostranské nám.12
118 00 Praha 1
tel.: 234 244 563 – vedoucí
tel.: 234 244 562 – sborovna

České vysoké učení technické - Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS ČVUT)

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
ředitel ÚTVS
e-mail: jiri.drnek@cvut.cz
e-mail sekretariát: sekretariat@cvut.cz

Pod Juliskou 4
160 00 Praha 6
tel.: 22435, linka 1881, 2 (sekretariát ÚTVS)
tel.+fax: 233 337 353
web ÚTVS ČVUT: www.utvs.cvut.cz

– zahrnuje: fakultu stavební (FSv), elektrotechnickou ( FEL), strojní (FS), architektury (FA), dopravní (FD), jadernou a fyzikálně-inženýrskou (FJFI), biomedicínckého inženýrství (FBM) a fakultu informačních technologií (FIT) a Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

Česká zemědělská univerzita - Katedra tělesné výchovy (KTV ČZU)

PaedDr. Dušan Vavrla
e-mail: vavrla@ktv.czu.cz
e-mail sekretariát: bauerova@rektorat.czu.cz
e-mail rektorát: ktv@rektorat.czu.cz

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

tel.: 224 383 675 – vedoucí
tel.: 224 383 672 – sekretariát
tel.: 224 383 673 – vrátnice

– zahrnuje: Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Provozně ekonomickou fakultu, Technickou fakultu, Fakultu lesnickou a dřevařskou, Fakultu životního prostředí, Fakultu tropického zemědělství

UNIVERZITA KARLOVA (UK)

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
předseda Rady sportu Univerzity Karlovy

e-mail: petr@ftvs.cuni.cz
tel.: 220172338

web UK: www.cuni.cz

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

UNIVERZITA KARLOVA - Fakulta tělesné výchovy a sportu (UK FTVS)

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
děkanka

web UK: www.cuni.cz
web FTVS: www.ftvs.cuni.cz/Katedry/spp

José Martiho 31
162 52 Praha 6 – Veleslavín
tel.: 220 171 111

zahrnuje katedry:

katedra gymnastiky

doc. PhDr. Viléma Novotná
e-mail: vnovotna@ftvs.cuni.cz

katedra atletiky

PhDr. Aleš Kaplan, PhD., MBA
e-mail: akaplan@ftvs.cuni.cz

katedra sportovních her

Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
e-mail: kokstejn@ftvs.cuni.cz

katedra plaveckých sportů

Mgr. Daniel Jurák
e-mail: jurak@ftvs.cuni.cz

katedra sportů v přírodě

PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
e-mail: jindra@ftvs.cuni.cz

katedra technických a úpolových sportů

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
e-mail: pavelka@ftvs.cuni.cz

katedra vojenské tělovýchovy

PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
e-mail: privetivy@ftvs.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - ÚTV 1. lékařské fakulty (UK 1. LF)

PaedDr. Josef Marcoň
e-mail: marcj@centrum.cz

Salmovská 5
120 00 Praha 2
tel.: 224 920 463, 224 965 816
www.utv.lf1.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - ÚTV 2. lékařské fakulty (UK 2. LF)

PaedDr. Hana Milerová
e-mail: hana.milerova@lfmotol.cuni.cz

Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: 272 082 500 – sekretariát

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty filozofické (UK FF)

Mgr. Vratislav Chvátal
e-mail: vratislav.chvatal@ff.cuni.cz
e-mail 2: ktv@ff.cuni.cz

Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel. Hostivař: 221 619 913 (914, 915)

tel. na FF: 221 619 322
Jindřišská 27, Praha 1

web UK FF: ktv.ff.cuni.cz

– zahrnuje fakultu sociálních věd (FSV), fakultu humanitních studií (FHS) a Akademii výtvarných umění (AVU).

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty matematicko-fyzikální (UK MFF)

Mgr. Tomáš Jaroš
e-mail: tomas.jaros@centrum.cz

tel.:272 082 401 – vedoucí
Sportovní centrum UK
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař

web UK MFF: ktv.mff.cuni.cz

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty pedagogické (UK PedF)

Mgr. Lenka Vojtíková
e-mail: lenka.vojtikova@pedf.cuni.cz

M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
tel. ústředna: 221 900 111
tel. pracoviště Brandýs nad Labem: 221 900 673
tel. pracoviště Rettigové: 221 900 289
web UK PedF: www.pedf.cuni.cz/ktv

UNIVERZITA KARLOVA - KTV právnické fakulty (UK PF)

Mgr. Radek Jenček
vedoucí
e-mail: jencek@prf.cuni.cz
e-mail sekretariát: hyblova@prf.cuni.cz

nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
tel.: 221 005 238

UNIVERZITA KARLOVA - KTV fakulty přírodovědecké (UK PřF)

Mgr. Lukáš Frantál
e – mail: frantal@natur.cuni.cz
sekretariát: ktv@natur.cuni.cz
Bruslařská 10
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.+fax: 274 861 105
www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova

Vysoká škola ekonomická - Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS VŠE)

Mgr. Tomáš Pachl
e-mail: pachl@vse.cz
e-mail 2: hulkovaa@vse.cz

Nám.Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
tel.: 224 098 913 – sekretariát
tel.: 224 098 912 – ředitel

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav tělesné výchovy a sportu (VŠCHT ÚTVS)

Mgr. Martin Mašek
e-mail: masekm@vscht.cz
e-mail sekretariát: sarka.cymbalova@vscht.cz

Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: 220 443 094 – sekretariát
tel.: 220 443 090 – vedoucí ÚTVS
web VŠCHT: www.vscht.cz/ktv
– zahrnuje fakulty: fakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT), fakultu chemické technologie (FCHT), fakultu technologie a ochrany prostředí (FTOP), fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI)

Policejní akademie ČR v Praze (PA ČR) - státní

pplk. Mgr. Jan Váňa

e-mail: ktv@polac.cz
tel.: 974 828 002
Lhotecká 559/7
P. O. BOX 54
143 01 Praha 4
www.polac.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) - Centrum sportu - soukromá

Mgr. Milan Šafr – vedoucí centra
e -mail: safr@mup.cz
mobil: 725 101 553
tel: 274 815 044
Dubečská 900/10
100 31 Praha 10 – Strašnice
www.sport.mup.cz

Vysoká škola CEVRO Institut o.p.s. - soukromá

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
vedoucí kat. politologie a mez. vztahů
e-mail: daniel.kunstat@vsci.cz
mobil: 776 032 076
Jungmannova 17
110 00 Praha 2
tel.: 221 506 730
www.vsci.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. (VŠEM) - Sportovní oddělení - soukromá

Ing. Adéla Kozelková
e-mail: adela.kozelkova@vsem.cz
mobil:  774 550 820
Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5
www.vsem.cz

Oblast Čechy

Jihočeská univerzita - Katedra tělesné výchovy a sportu fakulty pedagogické (KTVS PF JU)

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
e-mail: stumba@pf.jcu.cz
Na Sádkách 2/1
370 05 České Budějovice
tel.: 387 773 180
fax: 387 773 187
www.pf.jcu.cz/katedry/ktvs

Technická univerzita v Liberci - Katedra tělesné výchovy (KTV FP TUL)

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
Studentská 2
461 17 Liberec
e-mail: ales.suchomel@tul.cz
tel.: 485 355 111 – ústředna
485 355 121
fax: 485 355 120

Univerzita Hradec Králové - Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS UHK)

PeadDr. Dana Fialová Ph.D.
mobil: 777 094 275
e-mail: dana.fialova@uhk.cz
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel.: 493 331 452

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.Labem - Katedra tělesné výchovy fakulty pedagogické (KTV PF UJEP)

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
e-mail: ladislav.blaha@ujep.cz
České mládeže 8
400 96 Ústí n/L
tel.: 475 283 210 sekr.
475 283 219 ved.
– zahrnuje fakulty: pedagogickou, filozofickou, přírodovědeckou,  sociálně-ekonomickou, životního prostředí, užitého umění a designu, výrobních technologií a managementu, zdravotních studií.

UNIVERZITA KARLOVA - Katedra tělesné výchovy Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty (KTV LF a FF UK)

Mgr. Jiří Bezouška
mobil: 602 555 989
e-mail: bezouskj@faf.cuni.cz

ak. Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 067 357 – sekretariát,
495 067 457 – vedoucí KTV

UNIVERZITA KARLOVA - Ústav tělesné výchovy Lékařské fakulty v Plzni (ÚTV LF UK Plzeň)

Mgr. Martin Červený
mobil: 774 351 350
e-mail: martin.cerveny@lfp.cuni.cz
Bolevecká 30
301 00 Plzeň
tel.: 377 593 207 – asistenti
377 593 205 – sekretariát

377 593 206 – vedoucí

Univerzita Pardubice - Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS UPa)

Mgr. Jan Němec – asistent vedoucího katedry
e-mail: jan.nemec@upce.cz

kts@upce.cz
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: 466 031 111 – ústředna
tel.: 466 036 791
www.upce.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Katedra společenských věd (KSV VŠE FMJ HK)

Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.
mobil: 724 114 102
e-mail: tripes@fm.vse.cz
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 417 238

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

Bc. Kateřina Tajanovská
mobil: 778 421 592
e-mail: tajanovska@mail.vstecb.cz
e-mail za VŠTE: sport@mail.vstecb.cz

Okružní 517/1
370 01 České Budějovice

www.vstecb.cz

Západočeská univerzita v Plzni - Centrum tělesné výchovy a sportu fakulty pedagogické (KTV FPE ZČU)

Mgr. Petr Valach, Ph.D.
e-mail: pvalach@ktv.zcu.cz
mobil: 773 672 243
kotorova@ktv.zcu.cz – sekretářka
Klatovská 51
320 13 Plzeň
tel.+ fax: 377 636 400
377 636 401- sekretariát KTV
fpe.zcu.cz/ktv

Západočeská univerzita v Plzni - Katedra tělesné výchovy a sportu fakulty stavební (KTS FST ZČU)

Mgr. Pavel Červenka
e-mail: cervenka@kts.zcu.cz
mobil: 602 434 133
Univerzitní 14
306 14 Plzeň
tel.: 377 638 600
fax: 377 638 602
– zahrnuje fakulty aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, právnickou, strojní, fakultu filozofickou(FF), fakultu zdravotních studií(FZS), ústav umění a desingu (UUD)
www.kts.zcu.cz

Oblast Morava

MASARYKOVA UNIVERZITA - Fakulta sportovních studií (MU FSpS)

PhDr. Jan Cacek – děkan
e-mail: dekan@fsps.muni.cz

Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5
625 00 Brno
tel.: 549 492 001, 549 498 610 – sekretariát

www.fsps.muni.cz

Zahrnuje: Katedru atletiky, plavání a sportů v přírodě, Katedru gymnastiky a úpolů, Katedru sportovních her, Katedru kineziologie, Katedru podpory zdraví, Katedru společenských věd ve sportu, Katedru pedagogiky sportu, Centrum univerzitního sportu

– Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě (KAPSP)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
e-mail: ondracek@fsps.muni.cz

Kamenice 5, 625 00 Brno

– Katedra gymnastiky a úpolů
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
e-mail: reguli@fsps.muni.cz

– Katedra sportovních her (KSH)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
e-mail: nykodym@fsps.muni.cz

– Centrum univerzitního sportu (CUS)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
e-mail: zsvobodova@fsps.muni.cz

Údolní 3, 602 00 Brno
tel.: 542 424 619, 549 492 052

CUS zajišťuje TV na fakultách: ekonomicko-správní (ESF), filozofické (FF), informatiky (FI), lékařské (LF), právnické (PrF), pedagogické (PeF), přírodovědecké (PřF), sociálních studií (FSS)

Mendelova univerzita v Brně - MENDELU Centrum sportovních aktivit (CSA MENDELU)

Mgr. Jakub Havel, Ph.D.,
mobil: 730 184 381
J. Babáka 3-5
616 00 Brno
tel.: 541 212 698
http://csa.mendelu.cz
– CSA zajišťuje TV na fakultě: agronomické, lesnické a dřevařské, prozovně – ekonomické, zahradnické, regionálního rozvoje a mezinárodních studií a institutu celoživotního vzdělávání

Ostravská univerzita (OU)

Katedra studií lidského těla (KSLP)
doc.Mgr.Daniel Jandačka, Ph.D.

mobil: 607 762 933
e-mail: daniel.jandacka@osu.cz
Varenská 40a
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 597 092 580
www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě (SU)

zahrnuje fakulty:
– Obchodně podnikatelská fakulta
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit (katedra CVA)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
e-mail: pellesova@opf.slu.cz
sekretariát: souckova@opf.slu.cz
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná
tel.: 596 398 511

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo,s.r.o.

Sportovní centrum při SVŠE
Mgr. Tomáš Jurman
mobil: 737 116 974
e-mail: jurman@svse.cz
Václavské nám. 132/6
669 02 Znojmo
www.svse.cz

Univerzita obrany - UO (státní)

Centrum tělesné výchovy a sportu

Mgr. Petr Hanák
e-mail: petr.hanak@unob.cz
tel.: 973 442 196
mobil: 724 692 980
Kounicova 65
662 10 Brno
www.unob.cz

Univerzita Palackého v Olomouci (UP Olomouc)

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Mgr. Michal Šafář , Ph.D. – děkan
e-mail: michal.safar@upol.cz
mobil: 585 636 001
tř. Míru 115
771 40 Olomouc
www.upol.cz

zahrnuje:
– Katedru aplikovaných pohybových aktivit
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.
e- mail: zbynek.janecka@upol.cz
tř. Míru 109
771 40 Olomouc
tel.: 585 412 382, 585 412 362

– Katedru rekreologie
Mgr. Zdeněk Hamřík Ph.D.
e-mail: zdenek.hamrik@upol.cz
tř. Míru 109
771 40 Olomouc
tel.: 585 412 382, 585 412 362

– Katedru sportu
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
e-mail: sona.formankova@upol.cz
Hynaisova 9
772 00 Olomouc
tel.: 585 636 508

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D. – garant sportovců UP pro soutěže ČAUS
e-mail: vitezslav.prukner@upol.cz
mobil: 602 328 244
Hynaisova 9
772 00 Olomouc
tel.: 585 636 504

Rektorát univerzity: univerzitní zařízení – Akademik sport centrum UP v Olomouci (ASC UP)
PaedDr. Jiří Vaculík, CSc.
e-mail: jiri.vaculik@upol.cz
martina.stanclova@upol.cz
U sportovní haly 2
779 00 Olomouc
tel.: 585 636 451 – sekretariát
tel.: 585 636 450 – vedoucí

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

ÚTV FAME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.
mobil: 606 777 218
e-mail: melicharek@fame.utb.cz
Mostní ul. 5139
760 01 Zlín
tel.: 576 035 042
– ÚTV zajišťuje výuku na fakultách: technologické, managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací, aplikované informatiky, humanitních studií, fakulty logistiky a krizového řízení.

Ústav společenských věd a tělovýchovy filozoficko-přírodovědecké fakulty

RNDr. Dalibor Musil
e-mail: dalibor.musil@email.cz
dalibor@sportovnikurzy.cz
mobil: 777 326 011
jiri.reichert@fpf.slu.cz
mobil: 777 615 688
Kabinet TV
Hauerova 4
746 01 Opava
tel.: 553 684 709

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)

Ústav tělesné výchovy fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity (ÚTVS FVL VFU)

Mgr. Jiří Chodníček
e-mail: chodníčekj@vfu.cz
Palackého třída 1
612 42 Brno

mob.: 603 228 599
tel.: 541 562 135
– ÚTVS zajišťuje TV na fakultách: farmaceutické, hygienicko-ekologické, všeobecného veterinárního lékařství.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU)

KTVS VŠB Technické univerzity Ostrava (VŠB – TU)
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
e-mail: irena.durdova@vsb.cz
mobil: 603 565 982
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
tel.: 597 323 755 – sekr.
597 323 750 – vedoucí

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

Katedra sportů

Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
mobil: 777 477 979
e-mail: machovec@vspj.cz
Tolstého 16
586 01 Jihlava
tel.: 567 141 221
www.vspj.cz

Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit (CESA VUT)

RNDr. Hana Lepková
e-mail: lepkova@cesa.vutbr.cz
mobil: 739 329 845

Technická 2896/2
616 69 Brno
tel.: 541 142 270, 541 142 281 – sekretariát

CESA zajišťuje TV na fakultách a vysokoškolských ústavech: architektury (FA), chemickou (FCH), podnikatelskou (FP), strojního inženýrství (FSI), výtvarného umění (FaVU), stavební (FAST), elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), fakultu informačních technologií (FIT), ústav soudního inženýrství (ÚSI), ústavu soudního inženýrství (ÚSI) a středoevropském technologickém institutu (STI).