Konference EUSA-FISU 2021 o dalším vývoji univerzitního sportu

Konference EUSA-FISU 2021 o dalším vývoji univerzitního sportu

 

12. září 2021 | EUSA | www.eusa.eu

V rámci Konference EUSA-FISU o dalším vývoji univerzitního sportu předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová informovala účastníky o zajištění Českých akademických her 2021, které se konaly v září v Olomouci. Byla to jedna z největších Evropských univerzitních akcí, která byla v této době zorganizována.

Byly odprezentovány základní informace o Českých akademických hrách, včetně počtu uspořádaných sportů, počtu škol a účastníků. Probíraly se mimo jiné detaily zajištění ČAH z hlediska minimalizace zdravotních rizik. Vše proběhlo v pořádku. Druhou diskutovanou otázkou bylo organizování Letních světových univerzitních her 2022 v Chengdu. Vzhledem k momentální situaci a hygienickým nařízením v Číně je zatím stále v jednání otázka, zda bude možné univerzitní hry zorganizovat. Vše závisí na tom, jak budou probíhat Zimní Olympijské hry 2022 v čínském Pekingu, které by se měly konat od 4. do 20. února.

Konference EUSA-FISU o dalším vývoji univerzitního sportu byla uspořádána 11. září odpoledne v návaznosti na volební Valné shromáždění Evropské asociace univerzitních sportů (EUSA) v Budapešti. Akce byla určena pro zástupce univerzitního sportu v Evropě a řešila se dvě hlavní témata relevantní pro oblast sportu ve vysokoškolském vzdělávání.

Konferenci zahájili prezident EUSA Adam Roczek a úřadující prezident FISU Leonz Eder. První část konference byla věnována univerzitnímu sportu a pandemii Covid-19: Vliv a budoucí perspektiva. V diskuzi, kterou moderoval Lorenz Ursprung, se zabývali současnou situací a příklady z praxe. Během této diskuze prezidenti EUSA a FISU probírali možnosti dalšího postupu a tzv. nové reality. Podělili se také o své zkušenosti s odkládáním či rušením mezinárodních univerzitních sportovních akcí.

Druhá část se zaměřila na kalendář Mezinárodních a Evropských univerzitních sportovních akcí, které se mají uskutečnit do konce tohoto roku a během následujícího. Moderátorkou diskuze byla paní Anna Edes.

Manažer pro rozvoj a vztahy FISU pan Tarmo Jaakson se podělil o plány oslav Mezinárodního dne univerzitního sportu (IDUS) v září, pořádání Zimní univerziády v Lucernu 2021 v prosinci, Letních světových univerzitních her v Chengdu 2022, Akademických mistrovství světa a Světových pohárů univerzit 2022 a také vzdělávacích akcí.

Generální tajemník EUSA Matjaz Pecovnik připomněl úspěchy minulých akcí EUSA a také velký zájem a touhu studentů, univerzit a sdružení účastnit se Mistrovství Evropy univerzit a Evropských univerzitních her. Kalendář na období 2022–2024 přinese další ročníky Evropských univerzitních her a Mistrovství Evropy univerzit. Výběrové řízení na pořadatelství akcí EUSA v letech 2025 (MEU) a 2026 (EUG) je otevřeno.

Předseda Německé federace univerzitního sportu (ADH) Joerg Foerster sdílel plány Světových univerzitních her FISU 2025 v Porýní-Porúří a velkou podporu studentských sportovců stojících za touto iniciativou.

Koordinátorka Evropských univerzitních her 2022 Tatsiana Andruska představila koncept vlajkové lodi EUSA. Hry se budou konat v Lodži v Polsku. Místní hostitelé spolupracují s univerzitou a představiteli města a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami při pořádání velmi očekávané akce pro studenty-sportovce, oslavování sportu a vzdělávání, a také ve spolupráci s vedoucími univerzitami a organizacemi na celém kontinentu.

Strategický dialog EUSA-FISU a předchozí valné shromáždění EUSA pořádala Evropská asociace univerzitních sportů (EUSA) a Maďarskou federací univerzitního sportu (MEFS) ve spolupráci s Univerzitou tělesné výchovy. Akce byla podporována také Mezinárodní univerzitní sportovní federací (FISU).