Je rozhodnuto! Evropské univerzitní hry se letos v Bělehradě neuskuteční

Je rozhodnuto! Evropské univerzitní hry se letos v Bělehradě neuskuteční

 

5. květen 2021 | EUSA

Evropská asociace univerzitního sportu oznámila, že se 5. ročník Evropských univerzitních her (EUG) tento rok v Bělehradě v Srbsku neuskuteční! 

EUG, které se původně měly uskutečnit v roce 2020, byly odloženy na léto 2021, avšak vzhledem k probíhající globální pandemii bylo v březnu letošního roku přijato rozhodnutí o dalším odložení akce na později.

EUSA a místní organizační výbor společně se srbskou vládou prozkoumala možnost uspořádat soutěž na podzim roku 2021, avšak s přihlédnutím k nestabilní situaci, která by mohla bránit organizování her v tradičně kulturní a sociální atmosféře spojené s událostmi EUSA, bylo nyní rozhodnuto, že se akce letos neuskuteční. EUSA uznává, že rozhodnutí nemít letos hry v Bělehradě je v nejlepším zájmu všech zúčastněných stran, přičemž prioritou bude bezpečnost a blahobyt účastníků, úředníků, dobrovolníků i občanů hostitelské země.

Všechny strany jsou i nadále plně odhodlány prozkoumat další možnosti, aby byla událost pořádána oprávněným a zábavným způsobem později. Nadále probíhají jednání s místními organizátory i srbskou vládou o budoucím termínu akce a rozhodnutí bude včas oznámeno.

EUSA i nadále věnuje pozornost nadcházejícím ročníkům her Evropských univerzitních her. Organizátoři EUG 2022 v polské Lodži a EUG 2024 v Debrecenu-Miskolci usilovně pracují na zajištění úspěšného pořádání obou těchto akcí a přihlašování pro pořádání EUG v roce 2026 je otevřeno do 30. září 2021.

Pro ty, kteří si hradili depozit na EUG sami (mělo by se týkat pouze karatistů), žádáme laskavě kontaktní osoby nebo oprávněné osoby o zaslání řádně vyplněného formuláře žádosti o vrácení peněz EUSA (EUSA Refund Request Form) na registrations@eusa.eu a v kopii caus-tvrda@cuscz.cz.

Dokumenty ke stažení:
Announcement on no Games taking place in 2021
EUG2021 Refunds
EUSA Refund Request Form

Oficiální webové stránky EUG 2021: https://eug2021.eu/