Přehled výsledků na AMS v moderním pětiboji 2018

 


Nominační kritéria pro účast na AMS, proces výběru sportovců, spolupráce se sportovním svazem a sportovní komisí ČAUS, pokud je ustanovena

Nominace na akci provedena ve spolupráci s ČSMP. V rámci ČSMP nominaci sportovců a trenérů pojednala KVS (komise vrcholového sportu), která má na starosti sportovní úsek ČSMP a tedy i návrhy nominací na akce.

Formy přípravy na AMS (VT, závody, soutěže), spolupráce se sportovním svazem a sportovní komisí ČAUS, event. s rezortními sportovními centry (MŠMT, MO, MV)

Sportovci nominovaní na akci se připravovali v rámci svého RTC ve svém mateřském oddíle. Všichni jsou na základě své výkonnosti podporováni ČSMP. Dva z nich jsou pak také členy resortního sportovního centra MO.

Hodnocení organizačního, administrativního a technického zajištění výpravy ze strany ČAUS

Zajištění bylo ze strany ČAUS v uvedených oblastech dostatečné. Lepší by mohlo být v oblasti prezentace ČAUS. Některá družstva měla např. různé drobné prezentační materiály a dárky.

Společné oblečení výpravy a technický materiál

Výprava používala reprezentační oblečení a technický materiál, který nominovaní obdrželi jako reprezentanti ČR od ČSMP. Od ČAUS byla používána pouze trička, která jsme na akci dostali. Nutno říci, že v této oblasti bylo vybavení většiny ostatních družstev na vyšší úrovni.

Doprava na AMS a doprava v místě konání

Doprava do místa konání a zpět zajištěna AUV nominovaných trenérů. V místě konání doprava zajištěna organizátorem akce.

Ubytování

Ubytování zajištěno organizátorem akce ve vysokoškolských kolejích Ludovika University Campus (Orczy Residence Hall) viz propozice soutěže. Ubytování bylo velmi kvalitní.

Stravování v místě ubytování, příp. na sportovišti

Stravování v místě ubytování (menza).

Lékařské zabezpečení a regenerace

Lékařské zabezpečení zajištěno organizátorem akce. Doktor FISU byl stéle k dispozici. Regenerace možná v rámci možností Ludovika University Campus. Masáže a taping zajišťoval trenér.

Sportovně technické a organizační zajištění ze strany organizačního výboru AMS (technické porady, organizace soutěží apod.)

Viz přílohy hodnocení č. 1 a č. 2. Organizace soutěží byla celkově na velmi vysoké úrovni.

Hodnocení sportovních výsledků jednotlivých sportovců a sportu jako celku.

SVĚCHOTA Lukáš: vynikající výkony ve všech soutěžích, ozdobené ziskem bronzu v individuální soutěži mužů, drobné zaváhaní pouze v šermířské soutěži mix štafet. Lukáš si při soutěžích vytvořil 2 osobní rekordy.

CIPROVÁ Barbora: vynikající výkony ve všech soutěžích, ve smíšené štafetě měla výraznější podíl na celkovém výkonu štafety. Bára si při soutěžích vytvořil 2 osobní rekordy.

CHALUPNÍKOVÁ Aranka: odvedla standartní výkony této sezóny, vyrovnala si osobní rekord v plavání, ve střelbě a předvedla nejlepší výkon sezóny v laser-run. Horší výkon v šermu ji připravil o lepší umístění v individuální soutěži.

HAJDUKOVÁ Michaela: odvedla standartní výkony této sezóny, předvedla nejlepší výkon sezóny v plavání laser-run.

Celkově hodnotím vystoupení našich reprezentantů jako velmi zdařilé.

Lepšímu výkonu v soutěži družstev bránil její aktuálně zvolený formát, který nijak nerozlišuje obodováním výkonů pohlaví závodníka, a tak naše družstvo složené z 3 žen a 1 muže předvedlo úžasný výkon, kterým bohužel, ale nemělo reálně šanci bojovat s družstvy složenými z 3 mužů a 1 ženy.

Předání kompletních sportovních výsledků. Uveďte pořadí na 1. – 3. místě v každé kategorii, soutěži a disciplíně, vč. počtu startujících družstev, příp. jednotlivců v individuálních disciplínách a umístění všech našich reprezentantů.

Výsledky jsou v elektronické podobě na: http://www.cardsys.hu/versenyek/2018univ/index.htm

Individuální soutěž mužů: 1. místo LOUBET Brice (FRA), 2. místo ELGENDY Ahmed (EGY), 3. místo SVĚCHOTA Lukáš (CZE), 28 startujících ze 13 zemí

Individuální soutěž žen: 1. místo MICHELI Elena (ITA), 2. místo MALISZEWSKA Anna (POL), 3. místo ABOUBAKR Sondos (EGY), 8. místo CIPROVÁ Barbora (CZE), 13. místo CHALUPNÍKOVÁ Aranka (CZE), 14. místo HAJDUKOVÁ Michaela (CZE), 24 startujících ze 13 zemí

Soutěž smíšených štafet: 1. místo Polsko, 2. místo Rusko, 3. místo Egypt, 5. místo Česká republika (CIPROVA Barbora a SVĚCHOTA Lukáš), 13 startujících štafet

Soutěž družstev: 1. místo Egypt, 2. místo Itálie, 3. místo Polsko, 5. místo Česká republika (Ciprová, Chalupníková, Hajduková, Svěchota), 8 startujících družstev

Náměty a doporučení pro zajištění účasti na příštích AMS

Rozšířit počet nominovaných sportovců na maximálně možný. Posílit realizační družstvo a fyzioterapeuta. Vybavit družstvo reprezentačním oblečením od ČAUS tak, aby bylo nejen vidět, že reprezentuje Českou republiku, ale že reprezentuje ČAUS.

Vybavit vedoucího výpravy drobnými upomínkovými předměty pro představitele pořadatelů AMS, představitele FICU, UIMP a další. Jako možnost prezentace ČAUS při oficiálních setkáních v průběhu akce.

Tomáš Janko