Halové akademické mistrovství ČR v atletice 2019

POŘADATEL: katedra atletiky UK FTVS společně s ČAUS
TERMÍN: 7. 1. 2019
MÍSTO: Praha, hala ČAS Strahov

Vedoucí KTV: PhDr. Aleš Kaplan, PhD., MBA.
Hlavní funkcionáři závodu:
Ředitel závodu: RNDr., PaedDr. Pavel Červinka, PhD.
Vrchní rozhodčí: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Technický ředitel: Mgr. Jan Feher
Organizační zajištění: katedra atletiky UK FTVS

ÚČAST:
Celkový počet účastníků: 200
Počet vysokoškoláků, VOŠ: 182
Počet mužů: 104
Počet žen: 78
Počet organizačních pracovníků: 8
Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 36

 1. ČVUT Praha
 2. UP Olomouc
 3. ČZU Praha
 4. ZČU Plzeň
 5. UK FTVS Praha
 6. MU FSpS Brno
 7. UK PřF Praha
 8. VUT FSI Brno
 9. TU Liberec
 10. UK PedF Praha
 11. UK FSV Praha
 12. UK MFF Praha
 13. VŠCHT Praha
 14. UJEP PF Ústí nad Labem
 15. UPa Pardubice
 16. VŠB-TU Ostrava
 17. UK FHS Praha
 18. UK 1.LF Praha
 19. OU Ostrava
 20. SVOŠZ MEDEA Praha
 21. UK 3.LF Praha
 22. UJEP Ústí nad Labem
 23. MZLU Brno
 24. VŠE Praha
 25. VUT FP Brno
 26. UK PF Praha
 27. VŠEM Ústní nad Labem
 28. UK 2.LF Praha
 29. UHK Hradec Králové
 30. ZČU PeF Plzeň
 31. VUT FCH Brno
 32. PA Praha
 33. NC Praha
 34. SU Opava
 35. VUT FS Brno
 36. BIVŠ Praha

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

V letošním roce na HAM startovalo rekordních 200 závodníků z 36 různých zúčastněných vysokých škol. Ozdobou soutěže byla účast celé řady českých reprezentantů v čele s Dominikem Záleským (UP Olomouc), který se bohužel ve finálovém běhu na 60 m zranil. Naopak reprezentantka Marcela Pírková (VUT FSI Brno) byla úspěšná jak v běhu na 60 m, tak na trati 400 m. Na 60 m zvítězila časem 7,58 a na 400 m výkonem 54,26 s. Střední tratě ovládla další členka atletické reprezentace Kristiina Mäki (ČVUT Praha), která vyhrála suverénně běh na 800 i 1500 m. Potěšila i účast vícebojařský reprezentantek sester Dvořákových, které dohromady pro své fakulty (PřF UK a PedF UK) získaly celkem 4 medaile, Barbora byla druhá na 60 m, třetí na 60 m př. a čtvrtá ve skoku vysokém, úspěšnější Kateřina vyhrála běh na 60 m př. časem 8,57, druhá byla ve skoku vysokém výkonem 165 cm a na 60 m doběhla na 6. místě . Trojskok mužů ovládl Ondra Vodák z FSpS Brno výkonem 15,33 m, výborný výkon podal i Matěj Sčerba z MFF UK ve skoku o tyči, když překonal laťku ne výšce 525 cm a ve skoku dalekém se jako jediný dostal výkonem 726 cm za sedmimetrovou hranici. Mužským sprinterským disciplínám kraloval příslovečně Jakub Král z TU Liberec, který zvítězil v běhu na 60 m výkonem 6,92 s. Na 400 m nenašel soupeře reprezentant Vít Müller z ČZU Praha časem 48,18 s. Překážkový sprint ovládl Ondra Kopecký z UPa Pardubice výkonem 8,20 s.

V ženských kategoriích byla neúspěšnější děvčata z ČVUT Praha, která vyhrála soutěž družstev před UP Olomouc a UK PřF Praha. V mužích zvítězili atleti ČZU Praha, před MU FSpS, kteří tak obhájili loňské stříbro. Třetí skončili reprezentanti ČVUT Praha. Celkově vyhrálo soutěž družstev ČVUT Praha se 109 body, obhájilo tak loňské prvenství před UP Olomouc s 88 body. Na třetím místě skončila ČZU Praha se 79 body.

V ženských kategoriích byla neúspěšnější děvčata z ČVUT Praha, která vyhrála soutěž družstev před UP Olomouc a UK PřF Praha. V mužích zvítězili atleti ČZU Praha, před MU FSpS, kteří tak obhájili loňské stříbro. Třetí skončili reprezentanti ČVUT Praha. Celkově vyhrálo soutěž družstev ČVUT Praha se 109 body, obhájilo tak loňské prvenství před UP Olomouc s 88 body. Na třetím místě skončila ČZU Praha se 79 body.

Velmi potěšitelný průběh mělo vyhlašování vítězů, kterého se v obou blocích až na dvě výjimky, zúčastnili všichni vyhlašovaní sportovci. To ukazuje na význam a vážnost, jaké se HAM těší. Celý závod, navzdory rekordnímu počtu 200 účastníků, když celkový počet startů dosáhl taktéž rekordních 277, proběhl bez jakýchkoli rušivých momentů, bez protestů a přesně podle časového pořadu. Za to patří poděkování organizátorům i závodníkům, kteří byli nebývale ukáznění a přesně dbali pokynů pořadatelů.

RNDr., PaedDr. Pavel Červinka, PhD. v.r., ředitel závodu

V Praze dne 8. 1. 2019