Futsal - kvalifikace na ČAH 2018 - Severní Morava

Kvalifikace na ČAH 2018 ve futsalu

Oblastní přebor – Severní Morava – propozice

 

 

Termín: 23. dubna 2018 (pondělí)
Místo: Katedra studií lidského pohybu (sportovní areál TJ Ostrava, hala J-2), Varenská 40a, 702 00 Ostrava

Pořadatel: KSLP PdF Ostravská univerzita v Ostravě

Účast: akreditované vysoké školy oblasti SEVERNÍ MORAVA (dle rozpisu SPVŠ)
Pravidla: hraje se podle platných pravidel futsalu a propozic sportovních přeborů vysokých škol pro rok 2018
Hrací doba: 2 x 20 minut hrubého času.
Zápasy budou řízeny dvěma kvalifikovanými rozhodčími.

Přihlášené týmy: Ostravská univerzita (OU), Univerzita Palackého Olomouc (UPOL), Vysoká škola báňská – Technická univerzita (VŠB TU)

Hrací systém: Utká se každý s každým. Mužstvo na konečném prvním místě postupuje na ČAH 2018.

Turnaje se účastní univerzitní reprezentace. Každý tým musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží pořadatelům soupisku hráčů s potvrzením statutu studentů.

Ředitel turnaje:           Mgr. Michal Sebera, michal.sebera@osu.cz, 608 959 235
Kontaktní osoba:        Mgr. Jan Plešek, jan.plesek@osu.cz , 723 151 171

Harmonogram:

9:00 OSU – VŠB TU
10:00 VŠB TU – UPOL
11:00 OSU – UPOL

Námitky a protesty: U ředitele turnaje.

Odpovědnost: Každý vedoucí družstva zodpovídá za své družstvo, za odcizené věci pořadatel nenese odpovědnost.

Vyhlášení výsledků turnaje: Ihned po skončení posledního utkání.

Ostatní: Šatny jsou pro každý tým k dispozici po celou dobu turnaje.

Propozice ke stažení: