FISU E-sportovní světová univerzitní liga

FISU představilo nový webový portál, který zaměřený na rozvoj sportovních znalostí, zábavy, vzdělání a bližší spolupráci se společností Virtual Promotion. E-sporty jsou v této době jedním z nejvíce se rozvíjejícím se sportovním odvětví na světě i v ČR. Nedávné studie prokázaly, že tento druh aktivity je plně srovnatelný s mnoha tradičními sporty, který může nalákat mnoho diváků, sponzorů z různých koutů světa. Více informací je k přečtení v příloze v anglickém jazyku.