EUSA plánuje pořádat ME univerzit také v zimních sportech

EUSA plánuje pořádat ME univerzit také v zimních sportech

 

1. prosince 2022 | EUSA Online webinar MEU 2023 | ČAUS – L. Tvrdá

Novinky z jednání EUSA:

  • EUSA plánuje organizovat i MEU v zimních sportech.
  • FISU-EUSA Seminář proběhne 23.-26.3.2023 v Itálii

Termíny Mistrovství Evropy univerzit 2023:

  • Věkový limit pro účast na MEU se nemění. Zůstává v rozmezí 17 – 30 let.
  • Pouze jeden termín pro podání přihlášek – General Entry. Nicméně v případě nenaplnění kapacit může EUSA termíny prodloužit.

  • Termíny přihlášek (hlavní, kvantitativní, individuální, plán cesty):

  • Počty zadané do kvantitativních formulářů nebude možné změnit, v případě nutnosti je možné navýšit po konzultaci s organizačním výborem, ne s EUSA.
  • Z důvodu mnoha odhlášených týmů, byly navýšeny depozity na účast. Bez úhrady depozitu není GE platný:

  • Účastnický poplatek pro rok 2023 je 75€/osobu/noc
  • Poplatek EUSA Entry Fee je 50€
Prezentace a dokumenty: