Dne 29. listopadu bylo podepsáno Dohoda o pořádání Evropských univerzitních her pro rok 2022. Tato dohoda byla oznámena na tiskové konferenci na Technologické univerzitě v Lodži, spolu s představiteli zástupců města Lodž, Polské univerzitní sportovní asociace (AZS) a EUSA.

Lodž byla ohlášena jako hostitel EUH 2022 v dubnu na Valném shromáždění EUSA v Madridu a právní formality byly uzavřeny v listopadu. “Půlroční proces, který vedl k podpisu této dohody, byl nezbytný pro to, aby všichni klíčové partneři komunikovali a dospěli k úplnému pochopení,” uvedl prezident EUSA Adam Roczek. “Jsem velmi rád, že EUH se bude konat v Lodži, v současné době nejdynamičtěji rozvíjejícím se městem v Polsku.” Prezident Roczek také poděkoval rektorovi Technologické univerzity v Lodži za to, že byl hnacím motorem při kandidatuře.

S prognózou více než 5000 účastníků budou hry v Lodži největší sportovní událostí v historii Polska a starosta města Hanna Zdanowska potvrdila, že Lodž je více než připraven na tuto výzvu. “Investice do sportovní infrastruktury, které jsme provedli v uplynulých letech, vyústily v solidní základnu pro EUH. Lodž postupně zaujímá své místo na sportovní mapě Polska, “řekla paní Zdanowska.