Získej přes FISU stipendium na Ruské Mezinárodní Olympijské Univerzitě v Soči na rok 2021-2022

Získej přes FISU stipendium na Ruské Mezinárodní Olympijské Univerzitě v Soči na rok 2021-2022

 

Máš jedinečnou možnost získat díky FISU stipendium na Ruské Mezinárodní Olympijské Univerzitě v Soči na rok 2021-2022. FISU může navrhnout jednoho kandidáta na získání stipendia a titulu “Master of Sport Administration”. Všechny asociace, které jsou členy FISU, mají možnost navrhnout své kandidáty nejpozději do 30. dubna 2021.

Kromě vyplněného přihlašovacího formuláře budou uchazeči požádáni o naskenování a odeslání následujících dokumentů:

  • Oficiální doporučující dopis z České asociace univerzitního sportu (ČAUS)
  • Platný cestovní pas (měl by být platný minimálně po dobu 18 měsíců od data vydání víza)
  • Bakalářský diplom s transkripty
  • Doklad o znalosti anglického jazyka (certifikát nebo jakýkoli jiný dokument)

Vezměte prosím na vědomí, že do hodnotícího panelu bude zaslána pouze přihláška, která bude obsahovat všechny požadované dokumenty a která bude doručená do stanoveného oficiálního termínu.

Úspěchy ve sportu, vzdělávání a sociální činnosti budou vysoce hodnoceny, zejména aktivita týkající se akcí FISU. Upřednostňováni budou vrcholoví sportovci.

Přihlášky a ostatní požadované dokumenty zasílejte na oddělení FISU Education & Development na e-mail: education@fisu.net (Do předmětu prosím uveďte: “RIOU Scholarship 2021”).

Kromě přihlášky přes FISU se musí zájemci o stipendium přihlásit zároveň elektronicky na webové stránce: https://admcom2.olympicuniversity.ru/registration?lang=en, kam nahrají všechny požadované dokumenty.

Více informací najdete na webové stránce: http://www.olympicuniversity.ru/en/web/msa-eng1/home

Vezměte prosím na vědomí, že RIOU se může rozhodnout nabídnout kandidátovi místo v MSA, ale stipendium FISU-RIOU získá pouze kandidát vybraný FISU a na základě dodané dříve zmíněné dokumentace. Tento kandidát a ČAUS budou informováni oficiálním sdělením FISU.

Dokumenty ke stažení: