Lyžařský vzdělávací seminář 2017

Lyžařský vzdělávací seminář 2017

 

Lyžařský vzdělávací seminář proběhl v termínu 18. – 20. 12. 2017 v Krkonoších na Černé hoře (Černá bouda). Semináře se zúčastnilo celkem 41 vysokoškolských učitelů z osmi kateder nebo center tělesné výchovy a sportu z celé České republiky (FTVS UK a LF UK Praha, Ped. fak. Ostravské Univerzity, ČZU Praha, Univerzita Pardubice, Techn. Univ. Liberec, Ped. fak Techn. Univerzity Liberec, VŠE Praha). Program v rozsahu 20 hodin byl rozdělen na praktickou část, zaměřenou na techniku a metodiku nácviku jednotlivých běžeckých technik a běžeckých způsobů s návazností na sportovní a závodní provedení v různých terénech. Teoretická část byla zaměřena na vývojové trendy v oblasti lyžařské technologie, přípravy lyží, sportovního a závodního pojetí jízdy v současné době formou přednášek a praktického semináře. Na závěrečné rexlexi bylo z řad frekventantů konstatováno, že podobné vzdělávací praktické semináře v této oblasti pro vysokoškolské pedagogy v současnosti chybí a bylo by třeba z důvodu vývojových tendencí v podobném programu pokračovat.

Ubytování a stravování bylo na Černé boudě v nadmořské výšce 1 260 m n. m., bezprostředně u denně výborně připravených lyžařských tratí pro klasickou techniku i bruslení. Praktická část výuky tak proběhla ve velmi dobrých podmínkách v okolí Černé hory, teoretická část na Černé boudě. Náklady na ubytování, stravování a dopravu frekventantů hradily vysílající složky, na částečnou úhradu nákladů, spojených s organizací semináře se podílela Česká asociace univerzitního sportu.

Na výuce se podíleli učitelé z UK FTVS – Tomáš Gnad, Martina Chrástková a Matouš Jindra.

Celá fotogalerie zde