Vzorové dokumenty pro kluby k problematice GDPR

Jménem České unie sportu, ve spolupráci s Českým olympijským výborem, SSS ČR a ČOS,  Vám v příloze zasíláme další vzorové dokumenty pro Vaše sdružené SK/TJ k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Na odkazech níže naleznete k problematice GDPR tyto dokumenty:

V dokumentu „Metodické pokyny k dokumentům Deklarace a Záznam o činnostech zpracování OÚ“ se dočtete, k čemu vzorové dokumenty slouží a jak s nimi pracovat.

V příštím týdnu  obdržíte poslední potřebné vzorové dokumenty k problematice GDPR a to konkrétně: vzor bezpečnostní směrnice, vzor skartačního řádu a vzor zpracovatelské smlouvy.

Dotazy k problematice GDPR zasílejte na gdpr@cuscz.cz.

 

Ladislav Vladyka

Generální sekretář