Vyhlášení státní podpory na období 2017-2019

Vyhlášení státní podpory na období 2017-2019

 

Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017 – 2019 byly projednány poradou vedení MŠMT dne 1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu.

Zveřejněním programů se předkládají podmínky pro žadatele o státní dotaci v oblasti sportu z řad spolků působících v oblasti sportu.

Více informací na http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.