Univerzitní florbalová liga 2017/2018

 

Datum: 15. 9. 2017 – 30. 4. 2018
Místo: Sportovní hala VUT Pod Palackého vrchem, Technická 14, Brno
Pořadatel: CESA VUT v Brně, ČAUS
Facebook: Univerzitní florbalová liga

Systém soutěže:

  • Zimní semestr: každý s každým
  • Letní semestr: Play off

Účast v soutěži:

  • Soutěž je určená přednostně pro studenty a zaměstnance VUT. Dále pak pro studenty ostatních VŠ.
  • Všichni jsou povinni se před vstupem do haly prokázat platným studentským průkazem.
  • Týmy se skládají ze studentů (a zaměstnanců) VUT, v družstvu se při utkání můžou účastnit maximálně tři studenti jiné vysoké školy.
  • Při zastoupení více než 3 studentů cizích VŠ platí družstvo vyšší startovné.
  • Týmy mohou být smíšené (muži, ženy).
  • Maximální počet 16 družstev.

Více informací na: www.cesa.vutbr.cz/akce/1706-univerzitni-florbalova-liga