Sport a covid-19: Aktuality k amatérskému sportování platné od 3.5.2021

Sport a covid-19: Aktuality k amatérskému sportování platné od 3.5.2021

 

V souvislosti s postupným uvolňováním amatérského sportování, která jsou umožněna na základě již několika jednání Z. Ertla, M. Jansty a M. Hniličky s ministrem zdravotnictví, je k dispozici aktuální informace (aktualizováno 2. 5. 2021) z webových stránek ministerstva zdravotnictví. Níže si můžete stáhnout také aktuální znění Mimořádného opatření z 29.4.2021, kde jsou možnosti sportování uvedeny v čl. 17, písm. e).

Co je možné od 3.5.2021:

covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty

Další sporty

aktualizováno v neděli 2. května 2021 (23:03)

Amatérský sport

V současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci do 18 let, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech, a to v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Středočeském, Plzeňském kraji a v hlavním městě Praze. Musí být ale splněny podmínky maximálně 20 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště. Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR či antigenní test, nebo mít potvrzení o prodělané nemoci. Pro ostatní platí omezení maximálně 2 lidí na jednom sportovišti (a to ve všech krajích).

Za prokázané testování se také považuje čestné prohlášení rodiče o uskutečněném testování v rámci povinné školní docházky. Stále se jedná o tréninkovou činnost, soutěžní činnost (kromě profesionálního sportu nebo na základě povolení hygieny) je stále zakázaná.

Dne 4. 5. 2021, se uskuteční další jednání ministra zdravotnictví a zástupců střešních sportovních organizací, hlavním tématem budou možnosti dalšího uvolňování sportovních aktivit.

Zdroj: Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.

 

Ministerstvo zdravotnictví dnes, 4. 5. 2021, zveřejnilo na svých webových stránkách doplnění k povinnostem, která jsou nutné dodržet při organizování amatérské sportovní přípravy:  https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty

Od 10. 5. musí organizátor amatérské sportovní přípravy uchovat kontaktní údaje účastníka přípravy (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně se lze využít samotestování na místě.

Národní sportovní agentura zveřejnila rekapitulaci toho, co je platné od 3. 5. 2021 – příprava amatérských sportovců mladších 18 let:  https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

MZ dále zveřejnilo otevření ostatních volnočasových aktivit dětí – dětské kroužky: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/detske-krouzky-volny-cas