General Principles

Zařazování vynikajících sportovců – studentů do Vysokoškolského sportovního centra s celorepublikovou působností – sekce “Akademický výběr”.

  • do VSC – sekce “Akademický výběr” se zařazují akademičtí sportovci vysoké výkonnosti (akademičtí reprezentanti), kteří nejsou současně státními reprezentanty a nejsou zařazeni do “Kmenových sekcí” VSC MŠMT;
  • mohou být zařazováni zejména studenti a absolventi VŠ, kteří jsou členy vysokoškolského sportovního klubu. Do VSC mohou být výjimečně zařazeni i sportovci z jiných než vysokoškolských klubů, pokud je to v zájmu státní akademické reprezentace;
  • návrhy na zařazení sportovce do VSC – sekce “Akademický výběr” podávají VSK nebo KTV, nebo jiná občanská sdružení sekretáři ČAUS p. Šambergerovi;
  • konečné rozhodnutí o zařazení, případně vyřazení akademického reprezentanta přísluší VV ČAUS, které svoje rozhodnutí podřizuje zájmům akademické reprezentace ČR na významných světových akademických soutěžích.

[gs_logo]