Seminář marketing, komunikace a PR I.

 

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací seminář zabývající se marketingem, komunikací a PR, který se bude konat v lednu a únoru 2017.

Seminář je sestaven pro potřeby sportovních subjektů a má za cíl informovat o možnostech moderní komunikace s členskou základnou, interakci s fanoušky i širokou veřejností. Seminář je vhodný i pro velké sportovní kluby, které chtějí používat moderní prostředky marketingu a komunikace k oslovení potencionálních klientů či náborům mladých sportovců.

Seminář byl vytvořen na základě spolupráce Komise pro podporu činnosti svazů České unie sportu a Vyšší odborné školy ČUS. Podnět k realizaci semináře vznikl z dotazníkového šetření mezi sportovními svazy, které proběhlo v polovině tohoto roku.

Místo konání semináře: VOŠ ČUS, Vaníčkova 6/100, Praha 6 – Břevnov
1) PR blok: 28. – 29. 1. 2017 – dva dny, sobota + neděle, teoretický základ + praktické využití, včetně řešení modelových
situací
2) Marketingový blok: 18. – 19. 2. 2017 – dva dny, sobota + neděle, 1 den věnovaný obecnému marketingu s obecnými ukázkami, 2
den věnovaný online marketingu