Seminář – Kompezační cvičení u dětí a mládeže

Fakulta tělesné výchovy a sportu zve trenéry dětí a mládeže, učitele TV a rodiče sportujících dětí a mládeže na seminář “Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi”. Kurz bude rozdělen na tři výukové bloky – teoretickou, diagnostickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje, kdy je vhodné u dětí a mládeže zařadit kompenzační cvičení, nejčastěji přetížené oblasti pohybového systému u jednotlivých sportů, cíle kompenzačního cvičení. Diagnostická část stručně charakterizuje posturální odchylky. Praktická část bude představovat ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce.

Kurz se bude konat 3. a 4. listopadu 2017 na FTVS v Praze. Přihlášky zasílejte do 10. října a cena je 2000 Kč.

Více info zde.