Rozpis 56. ročníku plavecké ligy pražských vysokých škol 2021/2022

Rozpis 56. ročníku plavecké ligy pražských vysokých škol 2021/2022

 

Skupina A
Datum: 6. 12. 2021
Pořadatel: FTVS
Ředitel soutěže: Jitka Pokorná

Skupina B
Datum: 13. 12. 2021
Pořadatel: PřF UK
Ředitel soutěže: Zdena Polová

Druhé kolo bude v plánu uspořádat do 28. 4. 2022.

Účast v soutěži:

  • Muži skupina A: FEL, Fsv, FTVS, ČZU, 2. a 3.LF A, VŠE
  • Ženy skupina A:  Fsv, FTVS, VŠE, 2. a 3.LF, ČZU
  • Muži skupina B:  MFF, PF, PřF, PedF, 2. a 3. LF B, 1.LF
  • Ženy skupina B:  MFF, PF, PřF, PedF, 1.LF

Pořadatelé:
Skupina A: 1. kolo – FTVS UK, 2.kolo – 2.a 3.LF UK
Skupina B: 1. kolo – PřF UK, 2. kolo – PedF UK
Pořadatel pozve zúčastněné fakulty nejméně 21 dní předem.

Program:

1. kolo
Muži A: 200 PZ, 100 M, 50Z, 100 P, 50 VZ, 4×50 PZ., 4×50 VZ, 4×50 P
Ženy A: 100 PZ, 50 M, 100 Z, 50 P, 100 VZ, 4×50 PZ, 4×50 VZ, 4×50 P

2. kolo
Muži A: 100 PZ, 50 M, 100Z, 50 P, 100 VZ, 4×50 PZ., 4×50 VZ, 4×50 P
Ženy A: 200 PZ, 50 M, 50 Z, 100 P, 50 VZ, 4×50 PZ, 4×50 VZ, 4×50 P

1. i 2. kolo
Muži B a Ženy B: 100 PZ, 50 M, 50 Z, 50 P, 50 VZ, 4×50 PZ, 4×50 VZ, 4×50 P

Rozdělení drah:  Pro 1. disciplínu se dráhy vylosují. V dalších disciplínách postupují fakulty vždy na vedlejší dráhu.
Bodování:
Individuální disciplína: 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1
Štafety: 28, 20, 14, 8, 4, 2
Boduje se bez ohledu na počet startujících.
Hodnocení soutěže:
Vítězem kola se stává fakulta s největším počtem bodů. Vítězem soutěže se stává fakulta s nejmenším součtem umístění z obou kol. Při rovnosti součtu umístění rozhoduje celkový součet bodů z obou kol.
Omezení startu:  Pro všechny skupiny – 2 individuální starty a 2 štafety
Startují studenti přihlášených fakult bez ohledu na příslušnost v TJ. Za fakultu startují v každé disciplíně 2 jedinci a 1 štafeta. Soutěž se uskuteční vždy formou více utkání všech družstev ve skupině. V případě neobsazených drah v jednotlivých rozplavbách bude pořadatel akceptovat starty závodníků mimo soutěž, které je nutno přihlásit před zahájením soutěže.

Pozn.: V případě, že fakulta chce startovat v jiné skupině, než je uvedeno, musí změnu předem dohodnout s pořadatelem 1. kola.