16. AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ V LEDNÍM HOKEJI – 2019

Základní část 25. března – 2. dubna 2019

Play-off 3. dubna – 5. dubna 2019

 

Propozice pro základní část Čechy a Morava duben (2. 3. – 2. 4. 2019)

 

1     ZÁKLADNÍ ČÁST – KVALIFIKACE – OBLASTNÍ PŘEBORY

Základní část se bude hrát jednokolově ve 4 oblastních skupinách PRAHA (skupina „A“), ČECHY (skupina „B“), MORAVA JIH (skupina „C“) a MORAVA SEVER (skupina „D“).

Utkání v oblastních skupinách se budou hrát průběžně podle domluvy startujících družstev ve Slaném, v Brně případně v Ostravě.

Vítězové oblastních skupin se stanou vítězi oblastních přeborů za předpokladu, že budou startovat nejméně 3 družstva z příslušné oblasti.

Hrací doba v základní skupině bude 2 x 20 minut.

Nejlepší 2 družstva z oblastních skupin “A“ a „B“ a ze skupiny „C“ a „D“ postoupí do Play-off kde se utkají jednokolově (hracím doba bude 2 x 20 minut) o pořadí ve skupinách ČECHY („A“) a MORAVA („B“), přičemž se budou vzájemné zápasy ve skupinách započítávat.

První 4 družstva ze skupiny ČECHY (A1, A2, A3, A4) a ze skupiny MORAVA (B1, B2, B3, B4) se mezi sebou křížem utkají v Play-off pro semifinále a finále.

MUŽI

Skupina „A“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.).

 • ČVUT Praha
 • FTVS Praha
 • VŠE Praha
 • ČZU Praha
 • VŠCHT Praha
 • UK Praha
 • 3. LF UK

Skupina „B“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D., Mgr. Petr Valach)

 • ZČU Plzeň
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Hradec Králové
 • JČU České Budějovice
 • VŠTE České Budějovice
 • Univerzita Ústí nad Labem

Skupina „C“ – ZS Brno (organizací pověřen: Mgr. Jakub Havel, Ph.D.)

 • MU FSpS Brno
 • MENDELU v Brně
 • VUT Brno
 • UO Brno
 • UO Vyškov

Skupina „D“ – ZS Ostrava (organizací pověřen: Mgr. Michal Šebera)

 • VŠB TU Ostrava
 • Univerzita Ostrava
 • FTK Olomouc
 • SU Opava

ŽENY

Skupina „PRAHA“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Mgr. Petr Novák,  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.).

Skupina „ČECHY“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Mgr. Petr Novák,  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.).

Skupina „MORAVA“ – ZS Slaný (organizací pověřen: Mgr. Petr Novák,  Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.).

Soutěž bude řízena komisí ledního hokeje při ČAUS.

 1. V průběhu AM bude prováděn výběr hráčů pro ZSU – 2021.
 2. Soutěž se bude hrát podle pravidel ČSLH a zápasy budou řízeny kvalifikovanými rozhodčími. Rozhodčí nesmí být studentem škol, které proti sobě nastoupí.
 3. Hráči musí mít ochranné štítky na helmě podle pravidel ČSLH. Jinak hráč obdrží menší trest.
 4. Hrací doba v základních skupinách bude 2 x 20 minut (čistého nebo hrubého času).
 5. Hrací doba pro určení pořadí (1–4) Čechy a Morava bude 2 x 20 min. (čistého nebo hrubého času).
 6. Hrací doba v Play-off (čtvrtfinále a semifinále) bude 3 x 15 minut čistého času.
 7. Hrací doba v Play-off (finále) bude 3 x 20 minut čistého času.
 8. V základní skupině a pro Play-off je stanovený počet 3 rozhodčí a pro finále 4 rozhodčí.
 9. Vedoucí mužstva nebude hráčem v poli a odpovídá za to, že hráči jsou studenty školy (prezenčního, kombinovaného, distančního anebo doktorandského studia). Při nedodržení tohoto pravidla bude škola pro příslušný soutěžní rok vyřazena ze soutěže. Kontrolu budou provádět členové komise ledního hokeje ČAUS. Vedoucí družstva předloží 1 hodinu před utkáním soupisku družstva a studijní průkazy hráčů, nebo průkazy potvrzující statut studenta.
 10. Každé družstvo bude mít stanovený počet hráčů:
 • 20 hráčů v poli (minimálně 10)
 • 2 brankáře (minimálně 1)
 • celkem 22 hráčů (minimálně 11)

Družstvo může obsahovat maximálně start brankáře a 2 hráčů z jiné VŠ (tj. 3 hráči) a to pouze v základních kolech za předpokladu, že VŠ má méně než 11 hráčů.

 1. V základní skupině obdrží vítězné družstvo 2 body a v případě nerozhodného výsledku 1 bod. V základních skupinách se nebude utkání prodlužovat o 5 minut a ani nebudou samostatné nájezdy V Play-off v případě nerozhodného výsledku v normální hrací době bude hra prodloužena o 5 minut při hře 3 na 3 hráče. Jestliže nezvítězí žádné družstvo potom bude vítěz určen nájezdem 3 hráčů z každého družstva a poté nájezdem 1 hráče z obou družstev do rozhodnutí.
 2. Když dojde v základní skupině k rovnosti bodů mezi mužstvy pro určení pořadí ve skupině, tak nejdříve rozhodne vzájemný zápas, potom rozdíl skóre, dále počet vstřelených branek a na konec počet obdržených branek.
 3. Hrubost hráčů:
 • Při udělení většího trestu 5 minut a dokonce utkání, bude mít hráč stop na 1 zápas.
 • Při udělení osobního trestu do konce utkání – OK, bude mít hráč stop do konce turnaje.
 • Při udělení trestu ve hře – TH, bude mít hráč stop do konce turnaje.
 • Po napomenutí hráče, když nebude mít předepsané chránící plexi a nebude respektovat toto nařízení, obdrží při dalším napomenutí menší trest 2 minuty.

15. Mužstvo může podat protest organizátorovi turnaje do 30 minut po skončení zápasu s poplatkem 500,-Kč, který v případě uznání protestu se vrátí. O protestu budou rozhodovat členové komise ledního hokeje ČAUS po konzultaci s hlavním rozhodčím.

EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE

 1. Náklady spojené se zápasy v základní části bude hradit pořadatel z dotace ČAUS. Utkání v Play-off a finále bude hradit pořadatel z dotace ČAUS.
 • Odměna rozhodčím za řízení zápasu v základní skupině: Rozhodčí v základní skupině (2×20 minut) hlavní rozhodčí 550,-Kč za zápas, ostatní rozhodčí 350,-Kč za zápas, časoměřič a ostatní rozhodčí 110,-Kč za zápas. Rozhodčí v Play-off (3×15, anebo 3x 20 minut) hlavní rozhodčí 1100,-Kč za zápas, ostatní rozhodčí 700,-Kč za zápas, časoměřič a ostatní rozhodčí 210,-Kč za zápas.
 • Zdravotník 150,-Kč na 1 hodinu.

2. Všichni účastníci budou mít hrazeno ubytování ve Slaném na ZS a příspěvek na dopravu.

Herní formát: (viz přiložený dokument ke stažení)

Propozice ke stažení: