Zveme Vás na Akademické mistrovství ČR v šermu, které se bude konat dne 24. listopadu díky CESA VUT v Brně v Sokolu Brno – šermířském sálu. Registrace do soutěže nejpozději 30 minut před začátkem soutěže. Závodník je povinen předložit platný doklad o studiu nebo o řádně ukončeném studiu v roce 2017.

Závodníci se přihlašují přes katedru sportu své školy na adresu ředitele soutěže (kundera@cesa.vutbr.cz) Do přihlášky uvést: Jméno, příjmení, datum narození, škola, disciplína (fleret, kord, šavle) Přihlášky do 20.11.2017

Časový rozpis:

9:00 -šavle muži

10:00 -šavle ženy

11:00 -kord muži

13:00 -kordženy

14:30 -fleret ženy

15:30 -fleret muži

Propozice: