Představujeme Florbalovou ligu Univerzity Karlovy – FLUKa

Představujeme Florbalovou ligu Univerzity Karlovy – FLUKa

 

15. prosince 2021 | T. Válek

FLUKa je otevřená studentská florbalová liga při Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Soutěže se účastní především studenti Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ale také studenti Univerzity obrany z Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a Studenti Univerzity Hradec Králové. Liga propojuje studenty všech vysokých škol v Hradci Králové a v malém počtu se jí účastní absolventi a zaměstnanci Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Letošní 10. ročník FLUKy se odehrává po roční přestávce způsobené pandemií koronaviru. Přesto se podařilo, i díky finančním příspěvkům ČAUS, znovuobnovit a zrealizovat probíhající ročník 2021/2022.

Letošního ročníku se účastní 8 týmů o celkovém počtu 82 lidí, z toho 71 studentů vysokých škol. FLUKa se hraje na dvě části, zimní probíhá v zimním semestru (od 11.10.2021 do 13.12.2021) a letní, která je delší probíhá v letním semestru, součástí je playoff. Každý tým hraje v zimní části zápas se všemi týmy, stejně tak v jarní části, tedy v základní části soutěže každý tým sehraje 14 zápasů. Prvních šest týmů po základní části postupuje do playoff. Každý zápas se hraje 3 x 13 minut. Zajištěni jsou licencovaní hlavní rozhodčí a vedlejší rozhodčí, kde hlavní rozhodčí píská utkání a vedlejší rozhodčí obsluhuje časomíru a pořizuje zápis utkání. Úkolem pořadatelů je rozpis zápasů, pořizování dokumentace, zpracování výsledků, statistika kanadského bodování a organizace každého kola.

FLUKa si za deset let své existence našla řadu stálých příznivců a někteří aktivní hráči stáli u samotného založení ligy. Existuje zde velmi úzce propojená florbalová komunita v rámci VŠTJ UK HK (Vysokoškolská tělovýchovná jednota Univerzity Karlovy v Hradci Králové), jejímiž členi jsou všichni hráči FLUKy a která zaštiťuje mimoškolní sportovní aktivity studentů obou hradeckých fakult Univerzity Karlovy. Ligy se účastní muži i ženy z řad studentů, absolventu a zaměstnanců, kvalita hry je na vysoké úrovni a součástí jsou také studenti hrající ligové soutěže. Primárním úkolem je zajistit sportovní vyžití mimo výuku tělesné výchovy probíhající na Univerzitě Karlové v Hradci Králové, avšak přidruženým a velmi důležitým efektem je propojení nejen studentů mezi sebou, ale také studentů se zaměstnanci a tvorba velmi pozitivního sociálního celku. Potkávají se zde studenti z různých ročníku, farmaceuti, medici, vojenští medici a další lidé, kteří by jinak neměli šanci navázat kontakt. Jedním z důležitých faktorů FLUKy je možnost rekrutovat hráče do florbalového týmu Univerzity Karlovy v Hradci Králové hrající Univerzitní florbalovou ligu ČAUS. Zápasy FLUKy se hrají ve vysokém tempu a rivalita je velká, avšak vše zůstává pouze na hřišti a pozitivní atmosféra je jeden ze základů fungování ligy. FLUKa se těší velké popularitě a nese s sebou i prestiž, každý chce vyhrát. Hráči, ale i fanouškovská základna žije společně s FLUKou, obzvláště pak na jaře v době konání playoff.

Za pořadatele a všechny účastníky FLUKy bych rád poděkoval organizaci ČAUS za finanční podporu, bez které by nebylo možné realizovat soutěž v tomto formátu a díky které se výrazně zvedla kvalita a prestiž celé soutěže.

Foto: FLUKa