Pořadatel by vás rád pozval abyste se zúčastnili XXXV SELL – Studentských her, které se budou konat v Kaunasu v Litvě od 17. do 19. května 2019 .

Program těchto her bude obsahovat tyto sporty: atletiku, basketbal, orientační běh, (mini) fotbal, stolní tenis, plavání, judo, volejbal, powerlifting, řecko-římský zápas, badminton, rugby a šachy.

Online registrační systém naleznete na domovské stránce XXXV SELL Student Games https://lssa.lt//sell2019/

Registrační proces je rozdělen do několika fází:

  • Všeobecná registrace – do 18.02.2019
  • Kvantitativní registrace – do 18.03.2019
  • Individuální registrace – do 18.04.2019

Další informace: www.lssa.lt/sell2019

Pravidla pro SELL hry: https://lssa.lt/sell2019/regulations